Bomenkap

Noodkap drie wilgen

Van de afdeling Groen kregen we bericht dat volgende week een treurwilg en twee schietwilgen gekapt zullen worden. Zij dreigen om te waaien en leveren daardoor gevaar op voor parkbezoekers. De treurwilg staat bij de banken aan de eerste vijver noordoostelijk van de Postjesweg, de schietwilgen staan iets westelijk daarvan. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@rembrandtpark.org

Thursday, August 7th, 2008 Bomenkap No Comments

Kap 6 iepen Nachtwachtlaan wegens iepenziekte

Van de afdeling Groenbeheer Slotervaart kregen we op 10 juli bericht dat bij de Nachtwachtlaan (tegenover het tunneltje Waldorpstraat) 4 zieke iepen zijn getraceerd. Deze zullen binnenkort moeten worden gekapt.

Iepziekte is zeer besmettelijk. Daarom moeten als preventie ook de twee naastgelegen bomen worden gekapt. Anders zullen deze de schimmel via wortelcontact opzuigen en alsnog ziek worden, en op hun beurt weer een broedhaard worden.

Er zullen vermoedelijk nog meer slachtoffers vallen. Het stadsdeel houdt ons op de hoogte.

Als u een plattegrond met de te kappen bomen wilt ontvangen, mail dan naar :

info@rembrandtpark.org

Friday, July 11th, 2008 Bomenkap No Comments

Kap 25 bomen noodzakelijk

Het gaat om 1 els, 2 paardekastanjes, 2 schietwilgen, 12 esdoorns, 1 berk, 3 vleugelnootbomen, 3 amberbomen en 1 valse acacia, op 12 verschillende plekken. In overleg is besloten om een grote esdoorn ten noorden van de Postjesweg te laten staan. Er wordt nog bekeken of het mogelijk is de (ingeklonken) bodem, die nu overtollig water vasthoudt, via een technische ingreep weer waterdoorlatend te maken. Als dat lukt, heeft de boom nog een kans.

De wateroverlast is, net als in andere parken, een structureel probleem dat toeneemt o.a. door inklinking van de bodem en door de klimaatverandering. Daardoor leggen steeds meer bomen het loodje, ondanks de uitgebreide maatregelen die het stadsdeel eerder al heeft genomen, zoals het graven van greppels. Nu gaat men onderzoeken of een soort rioolafvoer een oplossing kan bieden. Verder worden voor de bezweken bomen soorten teruggeplant die beter tegen natte voeten kunnen, zoals de els, zwarte berk en moerascypres.

De kapvergunning voor de 25 bomen wordt eind juni aangevraagd, waarna publicatie in de Westerpost volgt. Als u wilt weten waar de te kappen bomen in het park staan, en meer wilt weten over de waterproblemen, kijk dan op

http://members.chello.nl/maabr/docs/KapLijst.doc

http://members.chello.nl/maabr/docs/Locaties_en_fotos.pdf
http://members.chello.nl/maabr/docs/Problematiek.doc
Thursday, June 19th, 2008 Bomenkap No Comments

Paulus de Wilt trekt omstreden herinrichtingsplan in

Paulus de Wilt trekt omstreden herinrichtingsplan in

Rembrandtparkbomen gered!!

De massale bomenkap in het zuidelijk deel van het Rembrandtpark is van de baan! Wethouder Paulus de Wilt van GroenLinks heeft  afgelopen dinsdag 18 september het omstreden  herinrichtingsplan ingetrokken. Hiermee zijn 200-300 bomen van kap gered. Het ontwerpplan, dat op 26 september zou worden behandeld door de raadscommissie van Slotervaart, is van de agenda geschrapt en gaat de prullebak in.

Volgens het plan zouden alle bomen langs de Lelylaan en bij de entree aan de Nachtwachtlaan worden gekapt. Een beperkt aantal  jonge boompjes (66) zou worden teruggeplant. Deze ingrepen, bedoeld ‘om hier een park van te maken’,  zouden het authentieke en natuurlijke karakter van het gewaardeerde zuidelijk parkdeel ernstig aantasten en schadelijke gevolgen hebben voor dieren- en plantenleven, luchtkwaliteit en waterhuishouding.
Bovendien werd met het plan de motie-Molewijk genegeerd, die de bomen langs de Lelylaan tegen kap beschermt. Ook zijn afspraken met de VVR geschonden  (hetgeen overigens losstaat van het in juni afgesloten Convenant met stadsdeel Slotervaart).

Een groot aantal bewoners heeft geprotesteerd tegen dit onzinnige herinrichtingsplan. De gevolgen ervan zijn de afgelopen maanden door de VVR openbaar gemaakt via onder meer een bomenlintactie, een fotoactie en publiciteit. Aan jullie allemaal is het mede te danken dat ons park behouden blijft.

De VVR heeft in augustus contraexpertise laten verrichten door beëdigd boomtaxateur Veronica van Amerongen. Uit dit onderzoek bleek dat de bomen in het zuidelijk parkdeel helemaal niet ziek of oud zijn, zoals de ontwerpers beweerden. De meeste bomen kunnen nog tientallen jaren mee. Ook bleek dat de veertien wilgen langs de Ringparkvijver, waar een voetpad  doorheen was gepland,  geen teken vertoonden van de beweerde watermerkziekte.
Deze laatste ontdekking plus alles wat er fout is gegaan in de inspraak en de participatiefase, heeft wethouder Paulus de Wilt van GroenLinks doen besluiten dat dit zo niet kan.

Stadsdeel Slotervaart gaat voorzichtig aan de gang met een nieuw en hopelijk beter plan. Dat wordt lange-termijnwerk. Eerst moet duidelijk worden of de omstreden verkeersweg doorgaat. De VVR gaat onverminderd door met haar strijd hiertegen. Op korte termijn zal alleen een beperkt aantal bomen worden gekapt voor noodzakelijke verbreding van de nieuwe waterloop.

Gezond verstand heeft deze keer gewonnen!
We feliciteren Paulus de Wilt, Stadsdeel Slotervaart, en GroenLinks.
We gaan voor een betere, groene toekomst.

Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Op  www.rembrandtpark.org vindt u binnenkort de visie van de VVR op de  herinrichting van het zuidelijk parkdeel. Deze visie, tot stand gekomen in samenwerking met de bioloog Michel Koper van Bureau Stadsnatuur, hebben we inmiddels  aangeboden aan de stadsdeelraad van Slotervaart.

Thursday, September 20th, 2007 Bomenkap No Comments

Nieuws van de VVR: kap 5 bomen, opening forum en juridische kosten

In de Westerpost, de krant van de Westelijke Tuinsteden, heeft zich een discussie ontsponnen. Had Henk Goettsch het recht de deelraad het mes op de keel te zetten door te dreigen met opstappen van het DB? Hadden de coalitiepartijen SLT en CDA een stokje kunnen steken voor de machtspolitiek en manipulaties waarmee de weg is doorgedrukt? Hoe groot is de invloed van Stadigs dreigementen achter de schermen geweest? En, wat veel mensen zich afvragen: is hier de macht van het grote geld aan het werk geweest in de vorm van onderhandse deals met projectontwikkelaar Proper Stok? Is er eigenlijk nog zoiets als democratie in Slotervaart en in Amsterdam?

Wij als VVR vinden het erg belangrijk dat deze discussie wordt gevoerd. We willen lering trekken uit wat er gebeurd is. We willen ook dat er helderheid komt over de politieke realiteit waar we hier mee te maken hebben. Want als één ding de afgelopen tijd duidelijk is geworden, is het dat vrijwel niemand uit de voeten kan met wat hier politiek gezien is gebeurd.

Daarom hebben wij een webforum geopend. Parkliefhebbers en politici worden uitgenodigd om hierop hun reacties en meningen te geven en met elkaar in discussie te gaan. U vindt het forum op onze website www.Rembrandtpark.org. (Bij problemen: mail naar info@Rembrandtpark.org).

Inmiddels staat er een verklaring op van fractievoorzitter Gerard Molewijk van Slotervaart Leefbare Tuinstad. Reacties worden verwacht van o.a. Groen-Links en het onafhankelijk raadslid Frits Hermans. Ook politici uit de Centrale Stad, waarvanuit wij voortdurend steun hebben gekregen, zullen worden uitgenodigd commentaar te geven.

Uiteraard zijn jullie aller persoonlijke reacties van harte welkom. Wie geen mail heeft: schrijven kan ook!

Wij als VVR willen ook doorgaan met de strijd. Wij zijn ons aan het voorbereiden om naar de rechter te gaan. De bomenkapprocedure hebben we verloren omdat we daar onze argumenten tegen de weg niet konden inbrengen. Dat kan nu wel, in de komende vrijstellingsprocedure. We hebben sterke argumenten. Nog meer nu het stadsdeelbestuur zelf heeft toegegeven dat de weg niet nodig is. Ook de luchtvervuiling die hij gaat veroorzaken, wordt een belangrijk punt.

We willen alles inzetten wat we hebben.

Echter, om de noodzakelijke juridische ondersteuning te kunnen betalen, hebben we hard financiële middelen nodig. Zonder dat kunnen we de strijd niet aangaan. Iedereen die een bijdrage wil storten, heel graag! Giro 4842992, t.n.v. Vereniging Vrienden Rembrandtpark Amsterdam.

Ook zijn we dringend op zoek naar mensen die kunnen helpen met werven van sponsors. Heb je daar ervaring mee en wil je helpen, bel dan met 06-12649604. Of mail naar info@Rembrandtpark.org.

Want: wij laten dit simpelweg niet op ons zitten.

NO WAY!

De Vrienden van het Rembrandtpark

Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam
Tel. 020-3460670, of 06-12649604
email: info@rembrandtpark.org
website: www.rembrandtpark.org

Thursday, August 11th, 2005 Bomenkap No Comments

Verslag 9 maart: Bomen om, toch gloort er hoop

Aan alle Vrienden van het Rembrandtpark,

Gisteren was een trieste dag voor de bomen in ons park. Maar de dag eindigde onverwachts met een lichtpunt in het stadsdeel. We hebben een reële kans om de verkeersweg alsnog tegen te houden. Hieronder een verslag en een analyse van hoe het zover heeft kunnen komen.

Op 9 maart 2005 zou in Raadscommissie 3 van Slotervaart het definitieve lot van de bomen worden beslist: de politieke partijen zouden zich uitspreken over onderzoek van het alternatief verkeersmodel, dat het Milieucentrum Amsterdam heeft ontwikkeld samen met de VVR en de Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden. Het zag er gunstig uit: de meeste partijen waren positief, zo bleek al een week geleden.

300 bomen in het park om

Tot onze verbijstering kregen we op 8 maart ‘s middags al meldingen dat de kap in het park was begonnen, op de plek waar de verkeersweg zou komen. Gisteren, op 9 maart, werden er honderden bomen omgehakt. Buurtbewoners stonden, onder het oog van de RTV-NH camera, geschokt en machteloos toe te kijken onder het oorverdovende geraas van de zaagmachines. Als lucifers gingen ze om, hoge bomen die in de loop van tientallen jaren uitgegroeid waren tot prachtige volwassen exemplaren, lagen de één na de ander in twee minuten tijd ter aarde. En langzaam ontstond een afzichtelijk kaal uitzicht vanaf onze prachtige Ruigtewei op de Lelylaan met haar voorbijrazende auto’s.

Dit is waar we ons altijd tegen hebben verzet, vanaf het (veel te late) moment in mei vorig jaar dat de plannen duidelijk werden. Op zo’n moment realiseer je je dat elke seconde van die maandenlange zware strijd het waard is geweest. We hebben met jullie steun alles gedaan wat we konden en méér, om dit tegen te houden. Dat is de (schrale) troost.

Plus – heel daadwerkelijk en zichtbaar – de twaalf prachtige wilgen aan de zuidkant van de Ringparkvijver: deze zijn gered. Als gevolg van ons protest bij de gemeenteraad en de motie die daar werd ingediend door SP, Groen-Links en Amsterdam Anders, is een verkeersrapportage uitgebracht over beperking van de schade door de weg. Hieruit bleek dat deze bij de Nachtwachtlaan iets dichter naar de Lelylaan kon worden toegeschoven. Daardoor konden die twaalf wilgen, die eerst ook om zouden gaan, blijven staan.

Mogelijk wordt er als gevolg van onze acties nog veel meer gered. Zo’n 500 bomen in het park, die in de toekomst zouden worden gekapt voor extra waterberging als gevolg van de verdichtingsplannen, zullen mogelijk worden gespaard. Plus een flinke groep bomen langs de Lelylaan, die weg zou moeten voor de ‘sociale veiligheid’ en om de automobilisten een mooi uitzicht in het park te geven. Als deze – deels onzinnige – plannen inderdaad niet doorgaan, is dat grote winst. Maar dat moet nog blijken..

Het maakte deze dag niet minder donker, voor de vele vrienden van het park. Van alle kanten kregen we noodkreten en foto’s van de kap toegestuurd. Hoewel het stadsdeel en de Raad van State voortdurend benadrukten dat het maar om 0,25 % van het park ging, was gisteren voor iedereen het die met eigen ogen zag, duidelijk hoe groot de gevolgen van het wegkappen van de beschermende bomenbuffer langs de Lelylaan, voor dit prachtige parkdeel zullen zijn.

Partijen: en tóch nog niet die verkeersweg

Toen kwam ‘s avonds die commissievergadering in het Stadsdeelkantoor. We hadden er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Nu de bomen toch al omlagen, leek het mosterd na de maaltijd om nog eens over een alternatief verkeersmodel te gaan praten.

Maar daar hadden we ons in vergist, zoals stadsdeelraadvoorzitter Peter Rijkenberg van Groen-Links snel duidelijk maakte. Ten overstaan van de wederom overvolle publieke tribune -waarop veel mensen een door een Vriendin gemaakt pamflet

"Bomen voor toekomstige generaties = Rembrandtpark"

omhooghielden – liet Rijkenberg weten dat de ook voor hem onverwachte bomenkap hém niet omkreeg. Dit was niet het eind van de discussie: ‘Bomen kun je nog terugplanten, maar zo’n verkeersweg, met al die verkeersaantrekkende werking, ligt er voor de eeuwigheid. Daar willen wij nog een goed over nadenken.’

Het bleek dat behalve Groen-Links, ook CDA, SLT en D66 zich niet door dit voldongen feit lieten weerhouden. Alle waren ze ‘verbaasd en teleurgesteld over de kap’, maar uitgesproken in hun mening: het parksparend verkeersmodel van het MCA moet alsnog degelijk worden onderzocht. In de stadsdeelraadsvergadering van 23 maart zal door deze vier partijen dan ook een initiatiefvoorstel hierover worden ingediend.

Ons park, zo beschadigd, krijgt dus alsnog een kans. Het blijkt dat in Slotervaart tenminste vier partijen hun groene hart op de juiste plek hebben zitten, en hier op de valreep ook mee naar buiten treden.

Het is laat, natuurlijk, en voor de bomen té laat. Voor het Dagelijks Bestuur was het rap naderende broedseizoen reden om niet meer te wachten: ‘Het is enkele seconden voor twaalf’, aldus Henk Goettsch gisteravond. Het DB heeft gekozen om te gaan kappen mét het risico dat de bomen straks onnodig blijken te zijn gesneuveld Opvallend is dat de oorspronkelijke planning is omgedraaid: daardoor zijn de de bomen die om moeten voor verkeersweg éérst gekapt. Als gevolg hiervan is het grootste deel net in de uren voor de commissievergadering omgezaagd. De volgende dag is het stadsdeel zelfs doorgegaan met kappen van de overige bomen. Ondanks het initiatiefvoorstel. Dit hebben we niet kunnen tegenhouden. Het Dagelijks Bestuur is over de raadsleden heengewalst. Zoals het de afgelopen jaren ook de bewoners buiten spel heeft gezet.

Dit is voor ons allemaal heel erg. Te erg voor woorden.

De deelraad, die zich net zo overvallen heeft gevoeld als wij, zou traagheid en laksheid kunnen worden verweten. Als zij sneller had opgetreden, was dit niet gebeurd. Dat denken waarschijnlijk veel mensen.

Wat is er gebeurd?

Toch is de gang van zaken in de deelraad, zoals wij langzaam zijn gaan inzien, achteraf verklaarbaar. De belangrijkste oorzaak van alles is naar ons idee, het feit dat de weg in 2001 buiten de inspraak is gehouden. Hij is niet openbaar bekend gemaakt in Slotervaart, de Baarsjes en Oud-Zuid. In december vorig jaar heeft het stadsdeel de weg pas voor de eerste keer in de Westerpost aangekondigd – toen de VVR al maanden aan het protesteren was. (De weg werd toen gemeld onderaan een bericht in de Westerpost over struikenkap op het Andreasterrein.)

Al die jaren hiervóór hebben omwonenden die niet op de informatiebijeenkomsten van Plan Lelylaan waren, – of niet wisten dat dit plan bestond – niets geweten van de weg. Daarom zijn er in de inspraakfase in 2001 nauwelijks protesten ingediend. Van parksparende verkeersalternatieven zoals die er nu liggen, was helemaal geen sprake. Ondertussen werd de stadsdeelpolitiek in beslag genomen door hot items waar wel veel protest tegen was, zoals de huizensloop in Johan Jongkindstraat, de sloop-behoud discussie rond het Andreasgebouw en zelfs bebouwingsplannen voor het Rembrandtpark. Overigens hebben o.a. SLT en CDA binnen de deelraad ook toen wel degelijk geprotesteerd tegen de weg door het park – terwijl verder nauwelijks een burger zich roerde.

Diverse partijen erkennen nu dat zij tekort geschoten zijn in aandacht voor deze weg. Zoals Gerard Molewijk van SLT ruiterlijk toegaf: ‘We hebben dat toen niet goed gedaan’. Dat is waar. Maar als de weg gewoon bekend was gemaakt zoals het hoort, en zoals de Inspraakverordening van Slotervaart voorschrijft, hadden wij omwonenden hen er wel op geattendeerd. Als al die protesten die nu komen er toen waren geweest, was ook in de deelraad de weg zeker vol voor het voetlicht gekomen.

Dat gebeurt nu achteraf. Logisch, en min of meer dramatisch. Het heeft veel tijd gekost om dit allemaal helder te krijgen. De geschiedenis moest gereconstrueerd, met een hoop speurwerk in de archieven en gesprekken met betrokkenen. En een vier jaar oud besluit draai je niet zomaar terug. Maar vier van de zes partijen – de PvdA heeft zich nog niet uitgesproken – zijn daartoe nu wel bereid. Ook omdat, zoals fractievoorzitter Ronald Rademaker van het CDA benadrukte, veel van de verwachte kantoorbouw waarvoor de weg nodig zou zijn, nog in geen jaren lijkt door te gaan. Bovendien ligt er nu een ‘levensvatbaar’ alternatief waarin het park kan worden gespaard. En die kans willen zij niet onbenut voorbij laten gaan.

Wij hopen dat de stadsdeelraad op 23 maart inderdaad tot onderzoek beslist. En we hopen natuurlijk enorm dat de auto’s niet door het park zullen hoeven.

Dit is ons verhaal. We hadden gehoopt de bomen te redden. Dat is mislukt. Maar we kunnen de toekomst van ons park wel beinvloeden en helpen het park te beschermen.

Al weten we niet hoe alles precies zal gaan lopen, met al jullie steun en onze inzet, is één ding nu duidelijk. Het Rembrandtpark is belangrijk, en Slotervaart zal dat niet snel meer vergeten.

10 maart 2005,

Vrienden van Het Rembrandtpark

Thursday, March 10th, 2005 Bomenkap No Comments

Laatste kans voor Rembrandtpark!

Laatste Dringende Oproep

Aan alle Vrienden van het Rembrandtpark,

Morgen, woensdagavond om half acht, wordt definitief het lot beslist van de 300 bomen in het Rembrandtpark die dreigen te worden gekapt voor een verkeersweg, waar vrijwel geen mens van af heeft geweten. Het stadsdeel is vandaag al begonnen met kappen in het park, bij de Nachtwachtlaan. Dit terwijl wij de keiharde bewijzen op tafel hebben gelegd dat de weg door het park tot een paar maanden geleden door het stadsdeel nooit openbaar bekend is gemaakt!

Raadscommissie 3 van Slotervaart zal aan deze bewijzen haar conclusies aan moeten verbinden. Henk Goettsch zal ongetwijfeld gaan vertellen waarom hij wil doorgaan met dit schadelijke plan. Hij zal zeggen dat er geen beletsel meer is om de bomen te kappen en dat de inspraak goed verlopen is.

De vraag is of de aanwezige Raadscommissieleden dan stand zullen houden. Vorige week hebben leden van SLT, CDA, Groen-Links en D66 immers ten overstaan van een volle publieke tribune gezegd in principe voor uitstel van de bomenkap te zijn, zodat het parksparend alternatief van het Milieucentrum alsnog kan worden onderzocht.

Voor deze allerlaatste keer doen wij een dringend beroep op iedereen die tegen de weg door het park is. Het is heel van groot belang dat u, net als vorige week, door uw aanwezigheid op de publieke tribune laat zien hoe belangrijk het Rembrandtpark voor ons allemaal is.

Het Dagelijks Bestuur van Slotervaart wil heel binnenkort onze geliefde bomen kappen. Met z’n allen moeten we zorgen dat dit niet gebeurt!

Kom dus allemaal, voor deze laatste kans om ons park in al zijn schoonheid te behouden!

Woensdag 9 maart
Plaats: Stadsdeelkantoor Slotervaart (Raadzaal)
Pieter Calandlaan 1
Aanvang vergadering: 19.30 uur

Tuesday, March 8th, 2005 Bomenkap No Comments

Bomen in het Rembrandtpark mogen alvast worden gekapt

Driehonderd bomen in het Rembrandtpark mogen alvast worden gekapt, in afwachting van het door de Vereniging Vrienden Rembrandtpark aangespannen hoger beroep. Vandaag heeft de Raad van State dit in kort geding beslist. De bomen moeten wijken voor een nieuwe afslag van de Lelylaan door het zuidelijk deel van het park. De behandeling van de bezwaren over de inspraak, die volgens de VVR is misgelopen, zal pas over een aantal maanden plaatsvinden. Het stadsdeel wil echter de bomen voor 15 maart kappen om klaar te zijn voor het broedseizoen begint. ‘Dit is een gat in het rechtssysteem’, aldus de VVR. ‘De bomen gaan nu om terwijl nog lang niet duidelijk is of dit wel nodig is.’

Op de valreep was de avond tevoren duidelijk geworden dat in Slotervaart bij meerdere partijen in de deelraad twijfel is gerezen over het plan, waartegen omwonenden al maanden heftig protesteren. De lokale partij Slotervaart Leefbare Tuinstad opperde afgelopen woensdag het idee om de kap over het broedseizoen heen te tillen, zodat een parksparend alternatief verkeersmodel van het Milieucentrum Amsterdam nog kan worden onderzocht. Dit idee werd ondersteund door CDA, Groen-Links, en D66. Of deze politieke ommekeer nog op tijd is, is echter de vraag. Het Dagelijks Bestuur wil maandag beginnen met het kappen van de bomen.

Volgens de VVR is het plan voor de verkeersweg niet tijdig bekend gemaakt in de omliggende stadsdelen Slotervaart, De Baarsjes en Oud Zuid. Daardoor hebben omwonenden hun bezwaren niet kunnen inbrengen. De rechter heeft deze inspraakperikelen in de bomenkapprocedure niet meegenomen, omdat ze officieel in een andere procedure thuishoren. De VVR is van plan om de kwestie tot op de bodem te laten uitzoeken. ‘Bewoners zijn gepasseerd, daarvoor hebben wij harde bewijzen. Bovendien is deze kapvergunning, zoals tegenwoordig vaak gebeurt, al afgegeven terwijl de plannen nog niet lang rond zijn. Als burger kom je dan met je bezwaren dus altijd te laat.’ De VVR zal de gebrekkige inspraak bij de eerstvolgende gelegenheid alsnog voor het voetlicht brengen. ‘Dit is een bittere pil voor omwonenden en gebruikers van het park, en dit besluit had nooit op deze manier mogen worden genomen.’

Friday, March 4th, 2005 Bomenkap No Comments

VVR gaat bij de Raad van State in beroep tegen de bomenkap

Circa 300 bomen in en om het Rembrandtpark zouden binnenkort gekapt moeten worden voor de aanleg van onder andere een nieuwe afslag van de Lelylaan door de zuidzoom van het park.

Er is een een parksparend verkeersmodel ontwikkeld door Milieucentrum Amsterdam, maar dit is nooit goed onderzocht. Wij willen dat dit alsnog gebeurt.

Vandaag werd bekend, dat de provincie geen bezwaar heeft tegen het bouwrijp maken van het Andreas-Ensemble (ten zuiden van de Lelylaan). We zien nu geen mogelijkheden meer om de bomenkap op het Andreas-terrein tegen te houden. Het indertijd door ons gepresenteerde alternatief is niet overgenomen.

Onze strijd voor de bomen in het Rembrandtpark gaat natuurlijk onverminderd verder.

Vanochtend hebben we daarover dan ook een gesprek gehad met de stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder verkeer van stadsdeel Slotervaart. Er was wederzijds respect voor elkaars positie. Maar dit heeft niet geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Het plan voor de verkeersweg is pas vorig jaar bekend geworden in de om het park liggende stadsdelen Slotervaart, De Baarsjes en Oud-Zuid. Toen was het al (jaren) te laat om bezwaar te maken tegen het plan zelf. De inspraak is dus niet goed verlopen.

Onze bezwaren hierover hebben we tot nu toe nergens kunnen inbrengen, ook niet bij de rechter. Want dat kan formeel pas in een latere fase. Dan hebben we een grote kans gelijk te krijgen, maar als wij nu niets doen liggen de bomen in het Rembrandtpark binnenkort al om. Dat is in feite een gat in de rechtspraak.

Daarom gaan we de Raad van State nu vragen zich in deze bomenkap-procedure toch ook al uit te spreken over de inspraak. De kaalkap in Amsterdam gaat nog door. Maar wij zullen ons blijven verzetten.

We houden jullie op de hoogte.

Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark, 23 februari 2005.

Wednesday, February 23rd, 2005 Bomenkap No Comments

Vrienden Rembrandtpark tekenen hoger beroep aan tegen bomenkap

Aan alle Rembrandtparkvrienden,

Afgelopen dagen viel het overal in de media te zien en te horen: stadsdeel Slotervaart mag van de rechter gaan kappen in het Rembrandtpark en op het Andreasterrein. De rechter heeft onze eis om de bomen te laten staan totdat we onze bezwaren over de weg door het park hebben kunnen uitvechten, afgewezen.

Toch ziet de toekomst er lang niet zo somber uit als het uit in de media lijkt.

Om te beginnen, de motie in de gemeenteraad op 1 februari blijkt een positiever resultaat te hebben opgeleverd dan in eerste instantie leek. Omdat de voltallige oppositie de motie en ook het CDA en wethouder Maij tegen de weg in het park waren, heeft Duco Stadig een serieuze concessie gedaan: vanuit de Centrale Stad is een officieel onderzoek gestart naar de noodzaak van de verkeersweg, en naar mogelijkheden om de schade voor het park in te perken.

Al is de uitkomst nog onzeker, wij zijn hier natuurlijk heel blij mee.

Verder kan er voorlopig zeker niet zomaar gekapt gaan worden. Dankzij de tientallen bezwaarschriften die in oktober al werden behandeld, moet het stadsdeel eerst wachten op toestemming van de provincie. Die beslissing laat waarschijnlijk nog een aantal weken op zich wachten.

Hoewel de provincie meestal het advies van B&W volgt, is ook hier nog niet zeker wat er gaat gebeuren. Dit als gevolg van alle commotie in en rond de gemeenteraad. Bijna alle partijen hebben erkend dat het plan voor de weg in 2002 niet duidelijk aan de raad is voorgelegd. Er was zelfs sprake van misleidende termen als ‘langs het park’.

Dit is een ernstige procedurefout, temeer omdat het hier gaat om een inbreuk op de Hoofdgroenstructuur. D66, SP, Groen-Links, en diverse andere partijen zijn hier erg boos over.

De vraag is of de provincie de gang van zaken zonder meer accepteert.

Tenslotte, wat betreft de rechtszaak:

Vandaag, zondag 13 februari, heeft de Vereniging Vrienden Rembrandtpark besloten tegen het vonnis van de rechter in hoger beroep te gaan.

Wij zullen bij de Raad van State met al onze kracht naar voren brengen dat er in het park geen boom om mag totdat wij onze bezwaren tegen de afslag hebben kunnen inbrengen. Die kans hebben we immers nooit gehad. Doordat het plan voor de verkeersweg in de inspraakfase in 2001 niet bekend is gemaakt onder de bevolking, wist niemand er iets van. Dat wij nu ‘te laat’ zijn, is dus een schijnargument!

Deze gang van zaken kan en mag niet.

We zullen alles doen wat we kunnen om het park en de bomen te beschermen!

Aan onze leden vragen wij financiële steun voor de kosten het hoger beroep. Onze kas is daarvoor te krap. Als u wilt bijdragen, kunt u dat doen via de acceptgiro die u binnenkort ontvangt voor ledencontributie.

U kunt natuurlijk ook nu direct storten op: rekening 4842992 van Vrienden van het Rembrandtpark Amsterdam. Elke donatie is welkom!

En mocht u nog praktische steun willen leveren: ook altijd welkom!

Wij willen jullie allemaal ook danken voor jullie betrokken reacties, steun en aanmoediging.

Die geven ons op moeilijke momenten de kracht om door te gaan.

En het vertrouwen wint het.

13 februari 2005, Vrienden van het Rembrandtpark.

Sunday, February 13th, 2005 Bomenkap No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

September 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Archief