Privacyverklaring (AVG)

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark (VVR) respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht is sinds 25 mei 2018. In deze Privacyverklaring leggen we uit, waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

DE VVR verzamelt en verwerkt als vrijwilligersorganisatie verschillende soorten persoonsgegevens van haar leden. Die gegevens zijn nodig voor het voeren van de leden- en financiële administratie, en voor het kunnen organiseren van de activiteiten van onze vereniging.

Via de aanmelding op de website of via een brief of e-mail aan het bestuur van de vereniging geef je een aantal gegevens door, als je je aanmeldt als lid. Dat doe je ook als je je opgeeft voor een activiteit via een e-mail naar de organisator, bijvoorbeeld als je met een excursie mee wilt.

Wij verzamelen en bewaren de volgende categorieën persoonsgegevens:

Personalia: naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres.

Ook je bankrekeningnummer is bij onze vereniging bekend, omdat je contributie betaalt. DE VVR heeft deze persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen: – Het voeren van de leden- en financiële administratie – Om te voldoen aan de statuten (zoals het sturen van een uitnodiging voor de ALV) – Om haar leden te informeren over activiteiten.

Alle communicatiekanalen die de VVR gebruikt, vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je er vooraf toestemming voor hebt gegeven dat wij dit mogen doen.

Bewaartermijnen / recht om vergeten te worden

De VVR bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Ook leden die activiteiten organiseren, moeten de gegevens die daarvoor zijn verzameld, tijdig vernietigen. Voorbeeld: een groepje e-mailadressen, na afloop en financiële afhandeling van een excursie.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Voorbeeld: iemand vraagt om het e-mailadres of telefoonnummer van een VVR-lid. Wij geven dit NIET door, maar sturen het verzoek door aan het betreffende lid.

DE VVR-website

De website van de VVR verzamelt ‘cookies’, de kleine bestandjes die zoekgedrag van bezoekers registreren. Uitsluitend het aantal bezoekers van de website wordt automatisch (en anoniem) bijgehouden.

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die andere websites. De VVR is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden kunnen worden ingezien.

Recht op inzage

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kun je ons een verzoek doen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de VVR via e-mail, telefoon of post, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Zo’n verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen aan info@rembrandtpark.org We zullen ons best doen om je verzoek binnen twee weken te beantwoorden en uit te voeren.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht over de manier waarop de VVR met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van onze Privacyverklaring meer informatie, of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

VVR t.a.v. het secretariaat

Tutein Noltheniusstraat 3-hs

1065EZ Amsterdam

e-mail: info@rembrandtpark.org

Privacyfunctionarissen

De penningmeester en voorzitter van de VVR zijn de privacyfunctionarissen. Zij zijn bevoegd te beschikken over de leden- en financiële administratie en beheren deze.

Wijzigingen Privacyverklaring

De VVR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je, dit reglement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je op www.rembrandtpark.org

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archief