Herinrichting

Renovatieplannen voor het Rembrandtpark

Nieuwsbrief juli 2019

Op 11 juni is op Het Landje een presentatie gehouden m.b.t. de renovatieplannen voor het Rembrandtpark. Het voltallige bestuur van de VVR heeft de presentatie bezocht.

Als eerstvolgende zichtbare stap in dit renovatietraject, zal de entree op de hoek Jan Evertsenstraat/Orteliuskade worden aangepakt. Eigenlijk zou hier dit voorjaar al mee begonnen worden, maar de levering van de natuursteen voor dit onderdeel heeft de nodige vertraging opgelopen, zodat nu pas in de herfst met de werkzaamheden kan worden begonnen. Het voordeel zal zijn dat de nieuwe beplanting dan meteen in het vroege voorjaar kan gaan uitgroeien.

Als bestuur hebben we echter ook gemeend een zienswijze te moeten indienen omtrent punten waar we niet bepaald vrolijk van werden. Allereerst het plan om de fietsroute langs de 7de Montessorischool te verleggen naar de zuidkant van het schildpaddeneiland. Deze mooie rustige natuurlijke parkhoek, dreigt nu haar karakter te gaan verliezen, doordat daar in het plan meer water komt en er een fietspad vanaf de A10 bij het Ringparkgebouw dwars over het terrein komt te liggen richting Postjeskade (zie plattegrond.)

Plan meer water

Daarnaast wil men vanaf deze nieuwe doorgaande fietsroute aan de overzijde van het Ringparkgebouw, ook een afslag voor fietsers in noordelijke richting (naar de zuidoosthoek van de vijver in het zuidelijk parkdeel) maken, en zo weer aantakken op de hoofdfietsroute. Weliswaar ligt daar door een fout uit het verleden, nog voor het bestaande fietspad langs de school, al een brede brug met een fietsstrook, maar even verderop ligt nu nog een smalle voetgangersbrug en deze zal dus moeten wijken voor een bredere. Juist dit leuke reliëfrijke wandelpad zal zijn natuurlijke karakter verliezen als er ook voortdurend fietsers op een nieuw aangelegd fietspad gaan passeren.

Doordat het park ook nog een fietspad vanaf het Ramadahotel richting Het Landje zal gaan krijgen, begint langzamerhand het beeld te ontstaan, dat het park niet in de eerste plaats bedoeld is voor wandelaars, maar voor fietsers. Samen met de Vereniging Vrienden van de Sloterplas hebben we al een actie bij de gemeenteraad in gang gezet om de huidige fietsregeling en bijbehorende bebording (namelijk dat op de wandelpaden gefietst mag worden) weer terug te draaien naar zoals het was. Over die huidige regeling voor fietsers bereikten ons zoveel klachten, dat het wel duidelijk is, dat veel parkgebruikers ook deze nieuwe fietspadplannen niet allemaal zullen toejuichen.

Plan nieuw fietspad

Er is ook verheugend nieuws, want de al jaren verwaarloosde daktuinen aan de Nachtwacht- en Staalmeesterslaanzijde zullen weer verfraaid worden en er gaat eindelijk een horecagelegenheid komen, die past bij het park. Deze zal een plaats krijgen op het viaduct met de hondjes aan de zuidwestkant. Via een aan te leggen kronkelpad door de boomzoom kan men dan op een terras op het huidige gras onderaan die boomzoom belanden om te genieten van de consumpties. Het huidige riet langs de noordoever van die vijver zou dan wel moeten verdwijnen. Dat riet is echter essentieel voor broedvogels als kleine karekiet, meerkoet en waterhoen en vissen zetten er hun eitjes in af. We zijn niet tegen doorkijkjes in die rietzoom, maar de hele rietzoom weghalen raden wij af, omdat dat het dierenleven verschraalt op en in die vijver.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de volgende stap: de renovatie van de huidige kinderboerderij. Dat ziet er veelbelovend uit en de boerderijdieren zijn ook hard aan nieuwe huisvesting toe die voldoet aan de huidige eisen. Hopelijk zal daar in 2020 het e.e.a. van zichtbaar worden.

Het Ringparkgebouw wilde de nieuwe eigenaar aanvankelijk gaan slopen, waarna er een enorme partij woningen op het terrein, de huidige bosschage op de hoek en het parkeerterrein in de oksel van de Lelylaan/A10 zou moeten gaan verrijzen, die daarbij nog eens 15 m hoger dan het huidige Ringparkgebouw zou worden. Vertegenwoordigers van de flats in de Nachtwachtlaan, de 7de Montessorischool en het bestuur van de VVR vonden dat totaal niet passend in het straatbeeld. De school zou tijdens de lestijden ook vrijwel geheel in de schaduw komen te liggen. Gelukkig is er nu een bureau in de arm genomen, dat gespecialiseerd is in het transformeren van kantoorgebouwen naar wooneenheden. Het Ringpark-gebouw zal dus behouden blijven en gerenoveerd worden tot nog deels kantoorruimte, maar met hoofdzakelijk een woonbestemming. Op de huidige parkeerterreinen zal nog aanvullende woningbouw gaan plaatsvinden, maar die past in het huidige beeld van de Nachtwachtlaan. In die nieuwe situatie zal een voetpad met bruggetje over de Ringparkvijver zeker niet misstaan, maar een verlegd fietspad (dat de huidige ontwikkelaar niet in beeld heeft, maar wel de gemeente Amsterdam) vinden wij een te grote afbreuk doen aan de opzet van het Rembrandtpark. We verwijzen daarbij ook naar de tekst van het stadsbestuur zelf, die op een van de borden te lezen was over de ecologie in het park (zie onderstaande foto): “Om die natuur een kans te geven worden ecologische verbindingen zo veel mogelijk versterkt, natuurlijke biotopen compleet gemaakt door bijvoorbeeld natuur-inclusieve maatregelen te nemen en fragiele bodem- en onderbegroeiing tegen het toenemende gebruik te beschermen”.

ecologie in het park
Monday, July 15th, 2019 Herinrichting No Comments

Informatieavond over voorlopig ontwerp Stadsboerderij Rembrandtpark

Op 12 juli aanstaande presenteert stadsdeel Nieuw-West het voorlopig ontwerp van de Stadsboerderij in het Rembrandtpark. Bijwonen kan in Brasserie Tot Zo! op de Jan Evertsenstraat 747. Vanaf 19:00 uur bent u welkom, de avond begint een kwartier later.

20160525_113733_resized1De Stadsboerderij


Het idee van de samenvoeging van de Kinderboerderij en de Schooltuinen tot de zgn. Stadsboerderij bestaat al langer. Nu is er een voorlopig ontwerp voor gemaakt. De Kinderboerderij schuift wat op naar het Oosten, de Schooltuinen blijven op hun huidige plaats. Er komen nieuwe gebouwen en ingangen, en er verandert nog veel meer. Ook in het aangrenzende gebied. Wat het project voor de bomen gaat betekenen is nog niet concreet duidelijk. Dat zullen we nauwlettend volgen.

Op de informatieavond kunt u de tekeningen zien, centraal toegelicht door de ontwerper Quirijn Verhoog. Hij zal ook zeker ingaan op uw vragen en opmerkingen. Voor de bezoekers van de avond die de vele informatie eerst willen laten bezinken, bestaat de mogelijkheid om binnen een week erna een brief met ideeën naar het stadsdeel te sturen. Die kunnen dan nog in het voorlopig ontwerp worden meegenomen, als het stadsdeel ze een versterking van het ontwerp vindt.

Maar let op: er komt geen inspraakprocedure over het ontwerp. Het staat het stadsdeel dus geheel vrij om wel of niet iets met uw ideeën te doen.

Twee andere onderwerpen tijdens de informatieavond

In totaal worden er op 12 juli as. drie onderwerpen behandeld. Naast de Stadsboerderij worden ook de volgende onderwerpen behandeld:
veranderingen in het openbaar vervoer in het Westelijk deel van de Jan Evertsenstraat en onderdoorgang A10. U kunt zich aanmelden voor twee van de drie sessies, die ieder drie kwartier zullen duren.

Meer informatie en aanmelding

U vind hier de uitnodiging van de gemeente en de mogelijkheid tot inschrijven.

Thursday, June 30th, 2016 Herinrichting No Comments

Plan Stadsboerderij is in de inspraak, inloopavond op dinsdag 9 juni 2015

11203726_1013671651984107_7670188151495819805_n

Inloopavond Stadsboerderij

Wanneer: Dinsdag 9 juni aanstaande, van 19 uur tot 20.30 uur
Waar: De Schooltuinen op adres Staalmeesterslaan 435
Onderwerp: Uitgangspunten voor Stadsboerderij Rembrandtpark

Stadsdeel Nieuw-West is al een tijd bezig met het plan om de kinderboerderij en de schooltuinen in het park samen te voegen tot een zgn. Stadsboerderij. Er komen nieuwe, gezamenlijk te gebruiken gebouwen, globaal tussen de huidige kinderboerderij en de schooltuinen in. De tuinen blijven waar ze nu zijn.

De concept nota van uitgangspunten is nu in de inspraak. U kunt hem hier lezen.

Tijdens de inloopavond op dinsdag as. kunt u er medewerkers van het stadsdeel vragen over stellen, en zeggen wat u ervan vindt. Dat geldt als mondelinge zienswijze. De gesprekken zijn individueel. Er komt geen centraal gedeelte met een presentatie of iets dergelijks.

Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen t/m 23 juni aanstaande. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u door hier te klikken.

Positief en negatief

Als VVR zien we zeker positieve punten in het plan.

Om er een paar te noemen: vernieuwing van de ruim veertig jaar oude gebouwen. Die komt ook het welzijn van de dieren ten goede. Gezamenlijk gebruik van de gebouwen, en overige samenwerking heeft ook zo zijn voordelen. Verder is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Aan de andere kant hebben we een groot probleem met de nota: bomenkap. Om te beginnen stelt de nota dat alle bomen met een levensverwachting tot tien jaar in het plangebied gekapt worden. De meeste daarvan staan in de voormalige heemtuin. Wij willen dat ze zo lang mogelijk blijven staan, in principe tot aan hun natuurlijke levenseinde.

Daarnaast moet er een nieuwe entree vanaf de Jan Evertsenstraat ter hoogte van de Staalmeesterslaan komen, en meer inkijk vanaf de hele straat langs het park. Ook binnen het park zijn doorkijkjes voorzien (zichtlijnen). Voor dit alles zouden desnoods gezonde bomen opgeofferd moeten worden. Nou, dat zien wij echt anders. Dat hebben we het stadsdeel al eerder laten weten. Wij hebben voorgesteld om ‘om bomen heen’ te denken.

We zijn het kortom niet eens met wat er nu over bomenkap in het stuk staat. Inmiddels is echter afgesproken dat dit punt nader wordt uitgewerkt in het latere programma van eisen. Een creatieve invalshoek kan uitkomst bieden. Je kunt bij voorbeeld ook een wat opener beeld creëren door ‘struikenkap’ in plaats van bomenkap. We wachten verder overleg en uitwerking af. Voorlopig zijn we voorzichtig optimistisch dat er een goed resultaat uit de bus komt.

Saturday, June 6th, 2015 Bomenkap, Herinrichting No Comments

Werk aan het park

Momenteel wordt er in het noordelijk parkdeel hard gewerkt aan wat wordt genoemd Terras en Balkon.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het drassige veld wordt opgeknapt voor optimaal gebruik. Ook de aangrenzende bosschage die stond te verdrinken, krijgt een betere afwatering. De werkzaamheden zullen minstens tot juli duren, maar daarna moet het nieuw ingezaaide gras nog de tijd krijgen om goed uit te groeien. Straks is dit deel van het park dè plek om te picknicken, te spelen en te dromen aan het water.

Daar zijn we als VVR heel blij mee, maar de gemeente wil dit terrein ook gebruiken voor festivals. En hoe zit het dan met onze dromen of worden dit dan nachtmerries? › Continue reading

Wednesday, March 18th, 2015 Bomenkap, Herinrichting 1 Comment

Update Rembrandtpark november 2014

IMG-20141119-WA0000

Verticale drainage voor drogere grasvelden
Veel grasvelden in ons park lijken in zandvlaktes veranderd te zijn. Dit tijdelijke verschijnsel dient een goed doel: bestrijding van de wateroverlast. Er worden namelijk gaten geboord in de velden, die opgevuld worden met water absorberend drainagezand. Het overige zand, waar het gras weer vrij snel doorheen groeit, zakt weg in de bodem. Daar neemt het ook water op.

Volgende week wordt het ‘vertidrainen’, zoals het officieel heet, voltooid. Daarna worden de boombeschermers weer weggehaald.

Andere werkzaamheden en projecten
Langs het fiets- en voetpad tussen het Andreas Ensemble en de Westlandgracht worden naar verwachting volgende week bestaande stuiken vervangen door kleurrijkere beplanting, en er komt een fitness toestel. De bomen blijven staan. De tunnel onder de Lelylaan wordt geschilderd. Aan de parkkant van de tunnel worden ook struiken vervangen, maar dat betreft een klein stukje.
Direct omwonenden ontvangen binnenkort een bewonersbrief van stadsdeel Nieuw-West.

Terras en Balkon: we weten nog niet wanneer de werkzaamheden aan dit project van start gaan.
De Stadsboerderij: de Nota van Uitgangspunten is in de maak, en zal begin volgend jaar met ons besproken worden.

Vragen of opmerkingen?
U kunt ons natuurlijk altijd mailen of bellen. E-mail: info@rembrandtpark.org
Telefoon: 06 – 24 68 08 50

foto: Kiki Zeeën

Friday, November 21st, 2014 Herinrichting No Comments

Inspraakavond herinrichting Rembrandtpark Zuid

*  Op 1 maart de inspraakavond Rembrandtpark Zuid
*  Op 17 maart de terugplant van schietwilgen in het park
*  De toekomst van het Rembrandtpark

Inspraakavond herinrichting Rembrandtpark Zuid

Datum: maandag 1 maart 2010, van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats:  Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1

Voor Rembrandtpark Zuid is een mooie groene toekomst een flinke stap dichterbij gekomen.
Samen met de VVR en andere bewoners heeft stadsdeel Slotervaart een heel groene voorlopige ontwerpschets gemaakt voor het zuidwestelijk parkdeel: bomen, met heesters, terug langs de Lelylaan, zodat de auto’s daar zo snel mogelijk weer uit zicht raken. En aanplant van veel struiken elders in het gebied. Aan de meest westelijke kant, richting Nachtwachtlaan, komen bomen in het gras, die op den duur een aaneengesloten bladerdak zullen vormen. Het fiets- en voetpad komen zoals voorheen dicht tegen de Lelylaan aan te liggen en de bouwweg wordt natuurlijk weer weggehaald. Voor de herinrichting worden geen bomen gekapt.

Van harte welkom op de inspraakavond!  Hier kunt u al uw vragen kwijt en kunt u zeggen of het beter kan. Op het stadsdeelkantoor kunt u de tekening ook nu al bekijken. Tijdens de inspraakperiode, van 17 februari t/m 30 maart 2010, kunt u verder een schriftelijke inspraakreactie naar het stadsdeel sturen.  De toekomstige stadsdeelraad van Nieuw West zal een besluit nemen over het ontwerp, een besluit voor de verkiezingen op 3 maart aanstaande is niet haalbaar. De nieuwe bomen en struiken kunnen dan komend najaar geplant worden, als het mee zit.

Op korte termijn nieuwe schietwilgen in het park

Op woensdagmorgen 17 maart, de boomfeestdag, zullen kinderen van de 7e Montessorischool 28 nieuwe schietwilgen planten, ten oosten van ’t Landje. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen in het park te verwelkomen.

Om kwart over 9 houdt wethouder Paulus de Wilt, Groen Links, een toespraak op de school. Om kwart voor 10 plaatst hij een herinneringspaal in het stuk park tegenover ’t Landje, waar de  schietwilgen komen te staan. Dan kan het planten van de bomen beginnen, op de plaats waar in het najaar van 2009 hetzelfde aantal grote bomen gekapt moest worden vanwege het risico dat ze om zouden waaien. Zie daarover het eerdere bericht d.d. 24 september 2009 op de website www.rembrandtpark.org

Tot ziens op 17 maart?

Hoe ziet de toekomst van het Rembrandtpark eruit?

Al  een tijdlang probeert de VVR hier een duidelijk beeld van te krijgen, hetgeen erg moeilijk blijkt te zijn. Er is veel gaande. Hierbij een greep uit de vele factoren die meespelen.

Vanuit de centrale stad is de Structuurvisie van Amsterdam in de maak, met grote gevolgen voor het groen en de parken in de stad. Ook zijn ideeën over de Community Playground ofwel ‘Ons Rembrandtpark’ in ontwikkeling, waar de stadsdelen Slotervaart, De Baarsjes en de centrale stad bij betrokken zijn. Tegelijkertijd werkt stadsdeel Slotervaart aan het beheerplan en het bestemmingsplan voor het park. Op 3 maart worden de verkiezingen voor de Gemeenteraad en de stadsdeelraden gehouden, gevolgd door stadsdeelfusies, waardoor alles weer anders wordt. Op verschillende niveaus leven uiteenlopende ideeën over de toekomst van de parken in het algemeen en het Rembrandtpark in het bijzonder. Variërend van een soort ‘pretpark’ met veel verstening voor miljoenen bezoekers per jaar vanuit de hele stad tot uitdrukkelijk een groen park, waar iedereen natuurlijk van mag komen genieten, maar wel in hoofdzaak op de buurt gericht. Dicht bij huis, en waar ook mensen die minder mobiel zijn rust en natuur kunnen ervaren. Juist in een stad die steeds voller gebouwd wordt.

Ondanks veel speurwerk blijft de VVR met veel vragen zitten. Een aantal daarvan is te lezen in het artikel in de Westerpost van 17 februari, dat u kunt lezen door de link aan te klikken. Zodra meer duidelijkheid over de situatie ontstaat, krijgt u opnieuw bericht. Er is nog veel meer te vertellen over ontwikkelingen rond het Rembrandtpark, als u vragen heeft, mailt u die dan gerust naar info@rembrandtpark.org, of u kunt bellen op telefoonnummer 06 – 24680850.

PS Vergeet u niet om 1 maart en 17 maart in uw agenda te zetten?

Thursday, February 18th, 2010 Herinrichting, Natuur in het park No Comments

Rembrandtparknieuws oktober 2009

Deze onderwerpen en meer vindt u in onderstaand ledenbericht:

  • De weg door het park is, in dit eerste lustrumjaar van de VVR, definitief van de baan.
  • Reden voor een feestje!
  • De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen, een nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid is op komst
  • Waterloop en viaduct
  • Twee rondleidingen
  • Data voor de agenda: 14 oktober, 8 november en 21 november 2009

Beste Rembrandtparkvriend(in),

De weg door het park definitief van de baan
Toen de stadsdeelraad van Slotervaart op 3 juni jl. op voorstel van SLT en Groen-Links besloot om de permanente weg uit het bestemmingsplan Andreas-Ensemble te schrappen, was dat al duidelijk. Nu dit besluit niet is aangevochten bij de Raad van State, is het afblazen van de weg door het zuidelijk deel van het park ook juridisch onherroepelijk geworden. De VVR heeft, samen met u, vijf jaar lang harde strijd moeten leveren om dit doel te bereiken. Uw steun is onmisbaar geweest. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Lustrum, 5 jaar VVR
Graag willen we nu samen met u een feestje vieren. Daar is nog een reden voor: de VVR bestaat vijf jaar! U bent van harte welkom om het eerste VVR-lustrum én de overwinning op zaterdagmiddag
21 november van 2 tot 5 uur
te komen vieren in de Van Eesterenzaal van Eigenwijks. Een aantal actieve leden heeft een Lustrumcommissie gevormd voor het organiseren van deze feestelijke middag. Een aparte uitnodiging ontvangt u later. De Commissie verzoekt u om nu al door te geven of u aanwezig wilt zijn, en als u iets extra’s kunt overmaken voor de lustrumviering, graag! Een beeld van het aantal gasten en de financiële mogelijkheden vergemakkelijkt de organisatie.

Telefonische aanmelding voor het lustrum graag op nummer 020 – 6167066 van de Lustrumcommissie of per mail naar info@rembrandtpark.org. Een bijdrage voor het lustrumfeest kunt u overmaken op rekeningnummer 4842992, ten name van de VVR, Orteliusstraat 231 I hoog, 1056 NR in Amsterdam, o.v.v. Lustrum.

Herinrichting zuidelijk deel Rembrandtpark
De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen. Onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Paulus de Wilt (Groen-Links) werkt stadsdeel Slotervaart aan een geheel nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid. Deze keer natuurlijk zonder weg en met echte inspraak.
De VVR zal zich sterk maken voor behoud en versterking van het ruige en boomrijke karakter van dit natuurlijkste stuk park. Met respect voor wat de Ruigtewei en de omgeving nu juist zo mooi maakt. Niet meer ingrijpen dan nodig is. Daar staat de VVR voor.

Op de ideeënavond die het stadsdeel in het najaar organiseert, kunt u duidelijk maken hoe het parkdeel er in de toekomst wat u betreft gaat uitzien. Het is van groot belang te laten horen wat u er als bewoner van vindt. Wij zullen u de datum van de bijeenkomst laten weten zodra die bekend is.

Waterloop en viaduct
De te verbreden waterloop en het nieuwe viaduct aan de oostkant van het gebied maken geen deel uit van het herinrichtingsplan. Deze staan al vast. Verbreding van de waterloop tussen de Lelylaan en het Schildpaddeneiland is waterbouwkundig noodzakelijk en zal een goede ecologische doorgang voor dieren tot gevolg hebben. Het tracé is in goed en intensief overleg met het stadsdeel zo boomsparend mogelijk bepaald, al kost het helaas nog altijd 29 bomen (in het ingetrokken ontwerp waren dat er circa honderd!).

Een mooi plan voor nieuwe aanplant als de brede waterloop eenmaal is uitgegraven, is eerder dit jaar aangenomen. De VVR is wel akkoord met het waterloopontwerp. Dit in tegenstelling tot de bouw van het nieuwe viaduct over de waterloop.

De komst van een viaduct is logisch en op zichzelf geen bezwaar. De oversized, massief betonnen constructie met onnodig grote schade voor het park die er nu komt, daar heeft de VVR bezwaar tegen. Inspraak voor bewoners over de vormgeving was er niet, de deelraad had er niets over te zeggen en juridisch was het niet tegen te houden: er was en is dus niets tegen te doen. Wel is in overleg de werkruimte teruggebracht van tien tot drie meter en in de lengterichting is het viaduct 3.5 meter ingekort. Daarvoor onze complimenten aan de betreffende medewerkers van het stadsdeel. Nu de kapvergunning onherroepelijk is geworden, worden de daarvoor aangemerkte bomen waarschijnlijk nog dit jaar gekapt en zal worden begonnen met de werkzaamheden aan waterloop en viaduct.

Rondleidingen
Coördinator Natuur- en Milieueducatie van het stadsdeel, Cor Hotting, zal op verzoek van de VVR op woensdagmiddag 14 oktober een rondleiding geven. Hij kan veel en boeiend vertellen over het park, ook in ecologisch opzicht. Vertrek om 15 uur bij de Kinderboerderij.

VVR-voorzitter Teun van Dijk is zondagmorgen 8 november weer bereid om zijn kennis over vogels met u te delen. De vogels zullen dan goed zichtbaar zijn in de dan bladerloze bomen. Start van de vogelrondleiding om 10 uur bij de Kinderboerderij.

Groenoverleg
Bij het periodieke Groenoverleg tussen VVR en de afdeling Groen van het stadsdeel hebben we onlangs kennis gemaakt met het nieuwe hoofd van de afdeling, de heer Syb Feenstra. Er is, zoals altijd, weer veel besproken. Een kleine greep hieruit is dat natuurlijk opgeschoten iepjes en iepen (zogenaamd iepopslag) worden weggehaald om iepziekte zoveel mogelijk de pas af te snijden. Verder zal de heer Feenstra zich inzetten tegen (zwerf)afval in het park. Op ons verzoek hebben we nu vuilgrijpers in bruikleen, om door te geven aan leden die zwerfvuil willen opruimen. De 29 wilgen tegenover ’t landje zijn gekapt omdat ze vanwege voetrot dreigden om te waaien en zo een gevaar vormden voor parkbezoekers. Op de boomplantdag in maart 2010 zal het stadsdeel een gelijk aantal nieuwe wilgen planten. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen dan te verwelkomen in het park.

Overig
Over het Beheerplan, de Community Playground of plan Augustinuspoort is geen actueel nieuws beschikbaar. Als er ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte.

Als u meer informatie wilt over voornoemde of andere onderwerpen geven wij die graag. U kunt hiervoor mailen naar info@rembrandtpark.org of bellen met de telefoonnummers 020-6182692 en
06– 24680850. Op dezelfde manier kunt u zich aanmelden voor de rondleidingen. Aanmeldingen zijn niet verplicht, wel prettig in verband met organisatie.

Met vriendelijke groet,
de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Weg is weg!

Poepje ruikt goed

Poepje ruikt goed

De weg door het Rembrandtpark is nu definitief van de baan. De stadsdeelraad van Slotervaart heeft vanavond de weg met 12 tegen 7 stemmen weggestemd. Binnenkort volgt een uitgebreider bericht. Voor nu: de weg is weg! Vrij grondelen!

Thursday, June 4th, 2009 Algemeen, Herinrichting, Verkeersweg 4 Comments

Advies van de Commissie Bezwaar en Beroepschriften

Geen weg

Advies van de Commissie Bezwaar en Beroepschriften inzake
de weg door het Rembrandtpark

Op basis van een artikel17 WRO procedure is er – enkele jaren geleden – een tijdelijke weg in de zujdzoom van het Rembrandtpark aangelegd. Deze weg is echter nooit in gebruik genomen. Op basis van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan, dient de commissie, gelet op de ingediende zienswijzen, een advies te geven op de vraag of de definitieve verkeersweg in de zuidzoom van het park kan worden aangelegd?

Advies van de Commissie Bezwaar en Beroepschriften inzake de weg door het Rembrandtpark

Thursday, April 30th, 2009 Herinrichting, Verkeersweg No Comments

Informatieavond Augustinuspooort/Rembrandtpark 12 maart. Kies de Groenvariant!

De maand maart wordt tweemaal spannend voor het Rembrandtpark.

Uw steun is dubbel nodig: op donderdag 12 en op dinsdag 24 maart!
Lees hier door over de keuze die u bij project-Augustinuspoort kunt helpen maken tussen groen,
of water plus auto’s bij de Postjesweg.

Informatie over de bezwarenavond tegen de omstreden verkeersweg aan de zuidkant va het park volgt binnenkort.

Kaalslag of groen bij de Postjesweg? Help kiezen!

Een belangrijke keus wordt binnenkort gemaakt in stadsdeel De Baarsjes.
Het stadsdeel wil voor het grote sloop-nieuwbouwproject Augustinuspoort een strook van het Rembrandtpark afgraven. Het gaat om het bosperceel tussen de waterdraaikom in de Postjeswetering en de Postjesweg, dat is aangelegd om het park af te schermen van autoverkeer. De prachtige bomengroep aan het water geeft het park hier extra allure. Het oorspronkelijke plan was radicale kaalkap van alle bomen en afgraving van de hele parkstrook. Met als resultaat: veel water en vol zicht op het autoverkeer van de Postjesweg, inclusief lawaai en uitlaatgassen. Een flinke aantasting, waartegen de VVR in het geweer is gekomen.
Na anderhalf jaar overleg tussen de VVR en stadsdeel De Baarsjes is bereikt dat, als alternatief voor het ‘kaalslagscenario’, ook een minder ingrijpend scenario is ontwikkkeld. Hierin blijft een flink aantal bomen gespaard, en blijft de groene afscherming uit het oorspronkelijke parkontwerp grotendeels in stand.
Het stadsdeelbestuur moet kiezen welke van beide scenario’s kiezen zij aan de stadsdeelraad gaat voorleggen en wil die keus uitdrukkelijk ook baseren op de wensen van de bewoners. Het is dus van belang dat u als parkliefhebber uw stem laat horen!

Kiest u voor de ‘Kaalslagvariant’ of voor de ‘Groenvariant’?

U kunt uw voorkeur op 12 maart aangeven tijdens een grote informatiemarkt over het project Augustinuspoort. Deze vindt plaats tussen 19.00 en 21.30 uur in Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125.
U wordt voor deze avond. door de Baarsjes van harte uitgenodigd. Onder andere zal ook de VVR-diashow ‘De 100 gezichten van het Rembrandtpark’ doorlopend worden getoond. Als het even kan, kom dan!
Ook kunt u uw keus tot 27 maart schriftelijk laten weten. Via de mail:
h.van.houtrijve@baarsjes.amsterdam.nl Of via de post:: Stadsdeel De Baarsjes, t.a.v. de heer Henk van Houtrijve, Postbus 9410, 1006 AK Amsterdam. (graag een cc naar info@rembrandtpark.org)
Voor uitgebreidere informatie over de plannen, bel of mail gerust de VVR.

Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam
tel 020-3460670 of 06-2468085
Email:info@rembrandtpark.org
Website: www.rembrandtpark.org
Giro: 4842992 tnv VVR Amsterdam

Wednesday, March 11th, 2009 Algemeen, Herinrichting No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archief