Verkeersweg

Rembrandtparknieuws oktober 2009

Deze onderwerpen en meer vindt u in onderstaand ledenbericht:

 • De weg door het park is, in dit eerste lustrumjaar van de VVR, definitief van de baan.
 • Reden voor een feestje!
 • De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen, een nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid is op komst
 • Waterloop en viaduct
 • Twee rondleidingen
 • Data voor de agenda: 14 oktober, 8 november en 21 november 2009

Beste Rembrandtparkvriend(in),

De weg door het park definitief van de baan
Toen de stadsdeelraad van Slotervaart op 3 juni jl. op voorstel van SLT en Groen-Links besloot om de permanente weg uit het bestemmingsplan Andreas-Ensemble te schrappen, was dat al duidelijk. Nu dit besluit niet is aangevochten bij de Raad van State, is het afblazen van de weg door het zuidelijk deel van het park ook juridisch onherroepelijk geworden. De VVR heeft, samen met u, vijf jaar lang harde strijd moeten leveren om dit doel te bereiken. Uw steun is onmisbaar geweest. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Lustrum, 5 jaar VVR
Graag willen we nu samen met u een feestje vieren. Daar is nog een reden voor: de VVR bestaat vijf jaar! U bent van harte welkom om het eerste VVR-lustrum én de overwinning op zaterdagmiddag
21 november van 2 tot 5 uur
te komen vieren in de Van Eesterenzaal van Eigenwijks. Een aantal actieve leden heeft een Lustrumcommissie gevormd voor het organiseren van deze feestelijke middag. Een aparte uitnodiging ontvangt u later. De Commissie verzoekt u om nu al door te geven of u aanwezig wilt zijn, en als u iets extra’s kunt overmaken voor de lustrumviering, graag! Een beeld van het aantal gasten en de financiële mogelijkheden vergemakkelijkt de organisatie.

Telefonische aanmelding voor het lustrum graag op nummer 020 – 6167066 van de Lustrumcommissie of per mail naar info@rembrandtpark.org. Een bijdrage voor het lustrumfeest kunt u overmaken op rekeningnummer 4842992, ten name van de VVR, Orteliusstraat 231 I hoog, 1056 NR in Amsterdam, o.v.v. Lustrum.

Herinrichting zuidelijk deel Rembrandtpark
De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen. Onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Paulus de Wilt (Groen-Links) werkt stadsdeel Slotervaart aan een geheel nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid. Deze keer natuurlijk zonder weg en met echte inspraak.
De VVR zal zich sterk maken voor behoud en versterking van het ruige en boomrijke karakter van dit natuurlijkste stuk park. Met respect voor wat de Ruigtewei en de omgeving nu juist zo mooi maakt. Niet meer ingrijpen dan nodig is. Daar staat de VVR voor.

Op de ideeënavond die het stadsdeel in het najaar organiseert, kunt u duidelijk maken hoe het parkdeel er in de toekomst wat u betreft gaat uitzien. Het is van groot belang te laten horen wat u er als bewoner van vindt. Wij zullen u de datum van de bijeenkomst laten weten zodra die bekend is.

Waterloop en viaduct
De te verbreden waterloop en het nieuwe viaduct aan de oostkant van het gebied maken geen deel uit van het herinrichtingsplan. Deze staan al vast. Verbreding van de waterloop tussen de Lelylaan en het Schildpaddeneiland is waterbouwkundig noodzakelijk en zal een goede ecologische doorgang voor dieren tot gevolg hebben. Het tracé is in goed en intensief overleg met het stadsdeel zo boomsparend mogelijk bepaald, al kost het helaas nog altijd 29 bomen (in het ingetrokken ontwerp waren dat er circa honderd!).

Een mooi plan voor nieuwe aanplant als de brede waterloop eenmaal is uitgegraven, is eerder dit jaar aangenomen. De VVR is wel akkoord met het waterloopontwerp. Dit in tegenstelling tot de bouw van het nieuwe viaduct over de waterloop.

De komst van een viaduct is logisch en op zichzelf geen bezwaar. De oversized, massief betonnen constructie met onnodig grote schade voor het park die er nu komt, daar heeft de VVR bezwaar tegen. Inspraak voor bewoners over de vormgeving was er niet, de deelraad had er niets over te zeggen en juridisch was het niet tegen te houden: er was en is dus niets tegen te doen. Wel is in overleg de werkruimte teruggebracht van tien tot drie meter en in de lengterichting is het viaduct 3.5 meter ingekort. Daarvoor onze complimenten aan de betreffende medewerkers van het stadsdeel. Nu de kapvergunning onherroepelijk is geworden, worden de daarvoor aangemerkte bomen waarschijnlijk nog dit jaar gekapt en zal worden begonnen met de werkzaamheden aan waterloop en viaduct.

Rondleidingen
Coördinator Natuur- en Milieueducatie van het stadsdeel, Cor Hotting, zal op verzoek van de VVR op woensdagmiddag 14 oktober een rondleiding geven. Hij kan veel en boeiend vertellen over het park, ook in ecologisch opzicht. Vertrek om 15 uur bij de Kinderboerderij.

VVR-voorzitter Teun van Dijk is zondagmorgen 8 november weer bereid om zijn kennis over vogels met u te delen. De vogels zullen dan goed zichtbaar zijn in de dan bladerloze bomen. Start van de vogelrondleiding om 10 uur bij de Kinderboerderij.

Groenoverleg
Bij het periodieke Groenoverleg tussen VVR en de afdeling Groen van het stadsdeel hebben we onlangs kennis gemaakt met het nieuwe hoofd van de afdeling, de heer Syb Feenstra. Er is, zoals altijd, weer veel besproken. Een kleine greep hieruit is dat natuurlijk opgeschoten iepjes en iepen (zogenaamd iepopslag) worden weggehaald om iepziekte zoveel mogelijk de pas af te snijden. Verder zal de heer Feenstra zich inzetten tegen (zwerf)afval in het park. Op ons verzoek hebben we nu vuilgrijpers in bruikleen, om door te geven aan leden die zwerfvuil willen opruimen. De 29 wilgen tegenover ’t landje zijn gekapt omdat ze vanwege voetrot dreigden om te waaien en zo een gevaar vormden voor parkbezoekers. Op de boomplantdag in maart 2010 zal het stadsdeel een gelijk aantal nieuwe wilgen planten. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen dan te verwelkomen in het park.

Overig
Over het Beheerplan, de Community Playground of plan Augustinuspoort is geen actueel nieuws beschikbaar. Als er ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte.

Als u meer informatie wilt over voornoemde of andere onderwerpen geven wij die graag. U kunt hiervoor mailen naar info@rembrandtpark.org of bellen met de telefoonnummers 020-6182692 en
06– 24680850. Op dezelfde manier kunt u zich aanmelden voor de rondleidingen. Aanmeldingen zijn niet verplicht, wel prettig in verband met organisatie.

Met vriendelijke groet,
de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Weg is weg!

Poepje ruikt goed

Poepje ruikt goed

De weg door het Rembrandtpark is nu definitief van de baan. De stadsdeelraad van Slotervaart heeft vanavond de weg met 12 tegen 7 stemmen weggestemd. Binnenkort volgt een uitgebreider bericht. Voor nu: de weg is weg! Vrij grondelen!

Thursday, June 4th, 2009 Algemeen, Herinrichting, Verkeersweg 4 Comments

Oproep NO WAY Oproep NO WAY Oproep NO WAY

Woensdag 3 juni om 19.30 uur valt het definitieve besluit over de Rembrandtparkweg!

Wees erbij en steun het park!

Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1 (bij Station Lelylaan)

 • De laatste kans om uw stem te doen gelden tegen de omstreden nieuwe verkeersweg door het Rembrandtpark, plus de kap van nog eens vele bomen daarvoor…
 • Op woensdagavond 3 juni zal de deelraad van Slotervaart het definitieve besluit nemen.
 • De Bezwarencommissie heeft n.a.v. de 240 ingediende protesten negatief geadviseerd over de aanleg (zie eerdere berichten op deze site).
 • Het publieke vertrouwen in het openbaar bestuur is volgens de Bezwarencommissie geschonden.
 • Twee van de drie stadsdeelbestuurders willen dit advies naast zich neerleggen en de weg doordrukken.
 • Dit is ongehoord en ondemocratisch!!
 • Alleen Paulus de Wilt van GroenLinks – die bij zijn aantreden aankondigde tegen de weg te zijn – heeft zijn woord gestand gedaan en tegen de weg gestemd. Het stadsdeelbestuur is dus intern verdeeld!
 • Veel raadsleden twijfelen aan de noodzaak van de verkeerskundig bewezen overbodige verkeersweg, die het mooiste en meest natuurrijke deel van dit beschermde park onherstelbaar zal aantasten
 • Het aanhoudende bewonersprotest is massaler dan ooit. Dat bleek opnieuw bij het inhoudelijke debat in de raadscommissie op 13 mei, met een  afgeladen publieke tribune  en vele insprekers. Geen van de hier aanwezige bewoners kan zich nog  voorstellen dat een meerderheid in de raad vóór deze weg zou stemmen. (zie eerder artikel op deze site).
 • Bewoners zeggen al vijf jaar unaniem precies hetzelfde: ‘Deze weg kán niet!!’
 • Maar .. zal de deelraad haar macht als hoogste bevoegde orgaan in het stadsdeel ook inderdaad kunnen uitoefenen? Of wordt zij opnieuw ondergeschoffeld door bestuurders en hoge ambtenaren, die wij niet hebben gekozen als volksvertegenwoordigers?

Wij kunnen de raadsleden helpen het park te beschermen! Door massaal van ons laten horen op dit beslissende moment!

Stadsdeelraadsvergadering,  woensdag 3 juni 2009

Locatie: Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1 (bij Station Lelylaan)

Tijdstip: 19:30 uur

Als u uw mening tijdens de vergadering duidelijk wilt maken, kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren opgeven via griffie@slotervaart.amsterdam.nl. Wie niet aanwezig kan zijn, mag zijn ongenoegen van tevoren mailen naar info@slotervaart.amsterdam.nl, ter attentie van de deelraad (graag een cc naar info@rembrandtpark.org)

NOG ÉÉN KEER!

SAMEN KUNNEN WE HET PARK BESCHERMEN!

GRAAG TOT 3 JUNI!!!

Groene groet,

Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Wednesday, May 27th, 2009 Verkeersweg No Comments

Verkeerskundige rapportage toont aan: parkweg overbodig.

De omstreden verkeersweg in het Rembrandtpark is verkeerskundig volledig overbodig. Ook al zouden alle andere geplande infrastructurele ingrepen rond de Lelylaan doorgang vinden – wat niet meer het geval is – dan nog functioneert het verkeersnetwerk net zo goed wanneer de parkweg niet wordt aangelegd. Voor ontsluiting van het Andreasterrein is hij dan ook niet nodig.
Dat blijkt uit officiële verkeersrapportage die in mei 2005 in in opdracht van de stadsdeelraad Slotervaart werd opgesteld door de gemeentelijke Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. Zelfs zou door aanleg van de weg – die voor tweederde sluipverkeer zal aantrekken – de Nachtwachtlaan zwaarder worden belast. Daardoor zouden o.a. de kinderen van de nabijgelegen Montessorischool extra gevaar lopen.
U kunt het rapport, dat de verkeersstromen middels kleurenplattegronden duidelijk in beeld brengt, hier vinden.
NB Gelieve bij het lezen de Samenvatting vooraan het rapport over te slaan!! Deze is kennelijk gemanipuleerd om te suggereren dat de parkweg wél nodig is. Als u het rapport zelf goed bekijkt, zult u zien dat voor deze inbreuk op ons prachtige park geen enkele aanleiding is!
Lees hier verder.

Saturday, May 16th, 2009 Verkeersweg No Comments

Protesteer 13 mei tegen de Rembrandtparkweg!

Oproep NO WAY Oproep NO WAY Oproep NO WAY

Protesteer 13 mei tegen de Rembrandtparkweg !

 • Laatste kans om de omstreden nieuwe verkeersweg door het park tegen te houden en nog eens vele bomen te redden.
 • Op woensdagavond 13 mei voert de Slotervaartse politiek de beslissende discussie over de weg!
 • De Bezwarencommissie heeft n.a.v. de hoorzitting negatief geadviseerd over de wegaanleg.
 • Het stadsdeelbestuur wil dat de raad dit advies naast zich neerlegt.
 • Dit is ongehoord en ondemocratisch!!!
 • Daarom moeten we massaal van ons laten horen!

Raadscommissievergadering van woensdag 13 mei 2009
Locatie: Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1 (bij Station Lelylaan)
Tijdstip: als u er  om 19,30 uur bent is dat in principe op tijd. (De raadscommissie zelf begint om 18.30 uur maar de verkeersweg is agendapunt 8.)
Als u uw mening duidelijk wilt maken, kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren opgeven via griffie@slotervaart.amsterdam.nl

Wie niet aanwezig kan zijn mag zijn ongenoegen tevoren mailen naar info@slotervaart.amsterdam.nl, ter attentie van het stadsdeelbestuur

› Continue reading

Wednesday, May 6th, 2009 Algemeen, Bomenkap, Verkeersweg No Comments

Advies van de Commissie Bezwaar en Beroepschriften

Geen weg

Advies van de Commissie Bezwaar en Beroepschriften inzake
de weg door het Rembrandtpark

Op basis van een artikel17 WRO procedure is er – enkele jaren geleden – een tijdelijke weg in de zujdzoom van het Rembrandtpark aangelegd. Deze weg is echter nooit in gebruik genomen. Op basis van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan, dient de commissie, gelet op de ingediende zienswijzen, een advies te geven op de vraag of de definitieve verkeersweg in de zuidzoom van het park kan worden aangelegd?

Advies van de Commissie Bezwaar en Beroepschriften inzake de weg door het Rembrandtpark

Thursday, April 30th, 2009 Herinrichting, Verkeersweg No Comments

Oproep dinsdag 24 maart, komt allen!

Aanstaande dinsdag 24 maart vindt de bezwarenavond voor bewoners plaats over de omstreden permanente verkeersweg door de zuidzoom van het Rembrandtpark. Aanleg van de verkeerskundig bewezen onnodige weg zou opnieuw ten koste gaan van vele bomen.

Help het Rembrandtpark mooi houden. Heel belangrijk dat aanstaande dinsdag veel mensen aanwezig zijn, komt allen!

Plaats: Esprit Nova College, Mondriaanstraat 140

Datum en tijd: dinsdag 24 maart, van 19.30 tot 21 uur

Thursday, March 19th, 2009 Verkeersweg No Comments

Massaal protest tegen verkeersweg!

De actie tegen de verkeersweg in het Rembrandtpark blijkt een massaal protest te hebben opgeleverd. Uit recente telling is duidelijk geworden dat er bij stadsdeel Slotervaart ruim 240 bezwaarschriften zijn ingediend. Een prachtig resultaat!
En verrassend! We hadden de oproep nauwelijks in de media bekend gemaakt, maar een aantal bewoners blijkt hem spontaan zelf verder te hebben verspreid. Er is gereageerd door bewoners uit o.a. Slotervaart,  De Baarsjes en Oud Zuid, maar ook door huurders – en kopersverenigingen, grote bedrijven, de medezeggenschapsraad van de 7e Montessorischool, vereniging BAAT (Bewoners Alliantie Westelijke Tuinsteden), de OAR, ex-raadsleden, en vele anderen. Samen vertegenwoordigen zij duizenden mensen die het Rembrandtpark willen beschermen tegen deze onnodige inbreuk.
Hartelijk dank allemaal!
 
De VVR heeft zelf uiteraard ook een gedegen zienswijze ingeleverd. Als u deze wilt lezen klik hier.
De publiciteit rond de Rembrandtparkzaak is weer goed op gang. Er zijn berichten verschenen in de Echo,  het Amsterdams Stadsblad,  het Parool, en Amsterdam Weekly. Wijzelf hebben in een stuk in in de Westerpost geplaatst waarin een aantal rake uitspraken van bezwaarmakers wordt geciteerd (voor de tekst klik hier).
 
Over een paar maanden houdt Slotervaart een hoorzitting waarvoor alle bezwaarmakers zullen worden uitgenodigd. Daarna zal de stadsdeelraad een besluit nemen over de weg. Ondertussen zullen wij als VVR de Centrale Stad vragen haar verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het Rembrandtpark, dat als deel van de Hoofdgroenstructuur Amsterdam beschermde status heeft. Wij zullen B&W vragen alle achterhaalde en sinds jaren ontkrachte argumenten voor deze inbreuk op dit gemeentelijk beschermde natuurgebied opnieuw tegen het licht te houden en objectief te beoordelen.
 
Ondertussen gaat het stadsdeelbestuur van Slotervaart helaas onvervaard door met nodeloos beschadigen van het park. Deze week is een kapvergunningsaanvraag gepubliceerd voor een nieuw viaduct bij de Lelylaan, waarvoor opnieuw 350 m2 Rembrandtparkgroen zal veranderen in beton. Veel VVR-leden hebben zich al uitgesproken tegen deze buitenproportionele betonconstructie, die weer geheel ‘op zijn Slotervaarts’ is doorgedrukt, door alle democratische regels met voeten te treden. Voor meer informatie en het indienen van een zienswijze klik hier. Let op, dit moet voor 19 november!
 
Het bestuur van Slotervaart beseft nog steeds niet dat de zinloze vernieling van dit waardevolle groen onherstelbare schade toebrengt aan niet alleen onze leefomgeving, natuur en milieu, maar ook aan het vertrouwen van bewoners in de door hun gekozen volksvertegenwoordigers.
Echter dit begint, met uw aller hulp,  in de rest van Amsterdam wel enigszins duidelijk te worden….  nu het stadsdeel zelf nog!
 
 
Met groene groet,
de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark
 
 
 

Sunday, November 9th, 2008 Verkeersweg No Comments

Rembrandtpark opnieuw bedreigd door verkeersweg

Help het Rembrandtpark groen houden!

Rembrandtpark opnieuw bedreigd door verkeersweg

Een verkeersweg door het Rembrandtpark – hoe verzin je zoiets?

Stadsdeel Slotervaart verzon het, jaren geleden! Een handige afsnijdingsroute voor automobilisten naar de Andreasnieuwbouw, door het mooiste, meest natuurrijke en meest geliefde parkdeel. Tweehonderd bomen zijn er al voor gekapt, een gapend gat bij de Lelylaan. Maar de parkweg ligt er nog steeds niet – dankzij jarenlang fel protest door omwonenden en de VVR. 

 

Er is geen draagvlak voor die weg. Hij is in strijd met de beschermde status van het park als deel van de Hoofdgroenstructuur Amsterdam. En er is geen enkele reden voor. De geplande weg is verkeerskundig bewezen overbodig – net zo overbodig als de tijdelijke bouwweg die nu al is aangelegd. De nieuwe verkeersweg zal vooral sluipverkeer aantrekken, extra luchtvervuiling en herrie in het park veroorzaken.  

 

Toch drukte het Dagelijks Bestuur in 2005 de verkeersweg tegen de wens van de toenmalige deelraad in door. Het dreigde met opstappen wegens een zogenaamde miljoenenclaim van de Andreas-projectontwikkelaar. Maar die miljoenenclaim is nu van de baan. Want ook de projectontwikkelaar, Proper-Stok, ziet geen heil in dit soort ‘democratie’.  

 

Nu is Slotervaart dus helemaal vrij om af te zien van dit onzalige plan, deze zinloze vernieling van ons kostbare groenkapitaal. En toch probeert het Dagelijks Bestuur het plan alsnog door te zetten!  Maar de stadsdeelraad moet uiteindelijk beslissen of de verkeersweg doorgaat.  Als u vindt dat er geen auto’s in het park horen, dat er niet nog meer bomen mogen worden gekapt en dat het Rembrandtpark niet nog verder mag worden beschadigd, laat het dan weten!  

 

Wat kunt u doen?

 • Stuur een officiële zienswijze tegen het plan dat nu ter inzage ligt op het stadsdeelkantoor van Slotervaart. Voor een voorbeeld klik hier, u kunt de tekst naar wens in uw eigen woorden aanpassen. Let op, de zienswijze moet vóór 21 oktober bij het stadsdeel zijn! En zet wel de datum en uw handtekening, anders is hij juridisch ongeldig.  Adresseren aan: Dagelijks Bestuur Slotervaart, t.a.v. dhr. S. Bakker, Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam. Graag een copie naar de Vereniging Vrienden Rembrandtpark.
 • Schrijf uw eigen protest direct aan de Stadsdeelraad Slotervaart, op hetzelfde postadres, of  per email: info@slotervaart.amsterdam.nl Graag ontvangen we een cc op info@rembrandtpark.org Alleen zo krijgen ook de stadsdeelraadsleden uw protest onder ogen!
 • Ook kunt u uw zienswijze (voor 21 oktober) en/of uw raadsprotest naar de VVR sturen: Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam. Dan zorgen wij dat het zeker  goed aankomt!

Help ons mooie park groen houden!

Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Thursday, September 25th, 2008 Verkeersweg No Comments

Artikel Westerpost van 31 januari 2007

Luchtvervuiling Andreasterrein nader onder de loep

Kort geding VVR op de valreep ingetrokken

Het stadsdeelbestuur van Slotervaart gaat nader bekijken of de luchtvervuiling op het Andreasterrein niet toch problemen oplevert voor de geplande nieuwbouw. Dat werd afgelopen week duidelijk aan de vooravond van een kort geding dat de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark had aangespannen tegen de bouw. Het stadsdeelbestuur liet woensdag op de valreep weten dat zij de door de VVR geuite kritiek op het luchtkwaliteitsonderzoek, die zij vorige maand nog afwees, opnieuw zal gaan beoordelen. In afwachting van het nieuwe besluit is de start van de bouwwerkzaamheden op het Andreasterrein enige maanden uitgesteld.

De VVR was tegen het Andreasbouwplan in beroep gegaan omdat volgens haar diverse schadelijke gevolgen, zoals een mogelijke extra stijging van het grondwaterpeil en verslechtering van de luchtkwaliteit in het Rembrandtpark en op het Andreasterrein, niet goed zijn onderzocht. ‘De uitlaatgassen van de Lelylaan waaien, sinds voor de aanleg van de verkeersweg 200 bomen zijn gekapt, al rechtstreeks het park in’, aldus een woordvoerder. ‘Dat gaat alleen maar meer worden.’ De nieuwbouw verrijst direct naast een van de meest vervuilende snelwegen van Nederland. ‘Het is goed dat er zorgvuldig wordt gekeken naar de hoeveelheid schadelijke stoffen, die ook de toekomstige bewoners van het Andreasterrein zullen inademen. Als je hier een huis koopt, wil je er ook oud kunnen worden!’

Het onderzoek dat vorig jaar in opdracht van het stadsdeel werd uitgevoerd naar de luchtkwaliteit op het Andreasterrein, is volgens de VVR op een aantal onderdelen ondeugdelijk. In maart moest het oorspronkelijke rapport al overnieuw nadat de vereniging had aangetoond dat te lage verkeersprognoses voor de A10 West waren gebruikt. Maar ook de herziene versie bleef grote manco’s vertonen. Zo zijn voor stikstofdioxide te lage achtergrondwaarden gehanteerd, en is de uitstoot vanaf de A10 West volgens de VVR onvoldoende meegeteld. ‘We zijn zelf natuurlijk geen experts’, verklaart de woordvoerder. ‘De tekortkomingen zijn afgelopen jaar aan het licht gebracht door zowel Milieudefensie als door onze jurist en luchtkwaliteitsspecialist Kees van Oosten. Medio december werd al onmiskenbaar duidelijk dat zij de spijker op de kop sloegen. De Raad van State oordeelde toen in de ‘Haarlemmerpleinzaak’ dat de lagere achtergrondwaarden voor fijnstof en stikstofdioxide, die alleen in Amsterdam worden gehanteerd, inderdaad onverantwoord zijn, en vernietigde daarom een besluit voor de bouw van een parkeergarage. Wij zouden deze rechtszaak zeker hebben gewonnen.’

Het stadsdeel gaat de komende tijd proberen de manco’s in het luchtkwaliteitsonderzoek op te helderen. Daarna zal zij het bezwaarschrift van de VVR opnieuw beoordelen.
De parkvrienden – die eind 2004 een door hen gepresenteerd boomsparend alternatief voor het Andreasbouwplan zagen sneuvelen bij het stadsdeelbestuur – voorzien meer schadelijke gevolgen van het bouwplan, waarvoor inmiddels 800 bomen zijn gekapt. ‘We blijven natuurlijk protesteren tegen de geplande verkeersweg door het park. Die is onnodig maar wordt door het toekomstige Andreas Fashion Hotel geeist als prive-ontsluitingsweg, voor slechts 60 gastenauto’s. Dat is buiten elke proportie.’ Daarnaast zal het zware bouwverkeer dat het stadsdeel gedurende vijf jaar door het park wil leiden via de alvast aangelegde bouwweg, de luchtkwaliteit en rust ter plekke volgens de vereniging niet ten goede komen.
De VVR zal ook blijven aandringen op onderzoek naar de effecten van de bouwplannen op de waterhuishouding in het Rembrandtpark. ‘De wateroverlast is de afgelopen tijd weer dramatisch te noemen. Een flink aantal bomen dreigt te verdrinken. Wij willen dat er ook met het groen in de stad zorgvuldig wordt omgesprongen. In dit plan is te weinig rekening gehouden met de belangen van het park en de bewoners.’

Friday, February 2nd, 2007 Verkeersweg No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archief