Algemeen

Nieuwjaarsgroet Vrienden Rembrandtpark

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

wenst u fijne feestdagen en een prachtig 2019!

Saturday, December 22nd, 2018 Algemeen No Comments

Rembrandtparkfestival 2018

Op 30 september is het weer zover: het jaarlijkse Rembrandtparkfestival. Dit jaar heeft het festival het thema “duurzaamheid”. Kom ook langs, voor theater, muziek, hapjes en sapjes en veel meer. Het festival is gratis toegankelijk. Het programma start om 11.00 uur en loopt door tot 18.00 uur.

Screen Shot 2018-09-03 at 18.52.53

Monday, September 3rd, 2018 Algemeen No Comments

Oproep schouw bomenkap én app beleving park

In dit bericht wil het bestuur van de Vereniging Vrienden Rembrandtpark twee oproepen met u delen: een oproep van de gemeente Amsterdam om mee te lopen met de schouw nav bomenkap en een oproep van een onderzoeker aan de VU om een app te gebruiken om uw gebruik en beleving in het park door te geven. Hieronder volgen de oproepen:

—————————————————————————————————————————

Bomenkap Rembrandtpark

Het gaat om 206 bomen die gekapt moeten worden en 23 bomen waarbij de kroon meer dan 20% ingenomen moet worden. Tegelijk met de veiligheidskap zal gesnoeid worden in het park.

Graag nodig ik u uit voor een schouw over die voorgenomen werkzaamheden op donderdag 5 juli om 16.00 uur. De bomenspecialist van het stadsdeel neemt u dan mee langs een deel van de bomen waar het om gaat en licht toe waarom deze gekapt of ingenomen moeten worden.

Wilt u zich bij mij aanmelden als u meeloopt? We nodigen namelijk ook via andere kanalen uit. Als de groep te groot wordt, kunnen we nog een tweede schouw plannen.

Een groot deel van de bomen staat in de bosvakken. We zullen zoals afgesproken in de netwerkgroep op de definitieve tekeningen nog inzichtelijk maken of het bomen in de bosvakken of vrijstaande bomen betreft.

Voor de zomervakantie gaat naar verwachting de vergunning aanvraag de deur uit. Wij zullen u nader informeren als het zover is en houden u op de hoogte van de voortgang van het proces en de procedure. De uitvoering staat gepland voor dit najaar.

Graag hoor ik of u bij de schouw aanwezig bent en bel of mail mij gerust als u vragen heeft hierover. Het startpunt voor deze schouw-wandeling wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Vriendelijke groet,

Anouk Busger op Vollenbroek

Omgevingsmanager Ingenieursbureau  Gemeente Amsterdam

a.busger@amsterdam.nl

Tel. 06 2249 7373

Woensdag vrij

———————————————————————————————————

Beste omwonende, of geïnteresseerde,

Mijn naam is Bep Schrammeijer en ik ben werkzaam als promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij doen onderzoek naar gebruik en beleving van stedelijk groen en met behulp van een mobiele app proberen we in kaart te brengen hoe mensen het Rembrandtpark gebruiken en ervaren. Dit project hebben we opgezet samen met de Gemeente Amsterdam.

Voor ons onderzoek is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen en onze app gebruiken – het liefst iedereen die het Rembrandtpark met enige regelmaat bezoekt : U kunt ons daarbij helpen door:

 1. De ‘Mijn Park’app te downloaden, het park in te gaan en de vragen te beantwoorden, (u wordt naar drie locaties gestuurd, het duurt ongeveer een kwartiertje). Als u daarna suggesties of vragen laat mij a.u.b. weten.
 2. Reclame te maken op uw website, nieuwsbrief, kantine muur enz. Deel en/of like de app op social media, zodat zo veel mogelijk mensen de kans hebben om mee te doen. Als u een plek heeft voor posters en/of flyers kan ik promotiemateriaal langs komen brengen.

Over de Mijn Park app

Via de Mijn Park app kunnen bezoekers van het park hun steentje bij dragen. Iedereen kan de app downloaden en invullen en dus meedoen met het onderzoek. De pilot in het Rembrandtpark heeft twee doelen:  1) kijken of de app wel een handige manier is om deze informatie te verzamelen en

2) informatie inwinnen over hoe mensen bepaalde locaties en het gehele park beleven en gebruiken.

Het Rembrandtpark werd gekozen als pilotgebied omdat het park in 2019 gerenoveerd zal worden. Meer kennis over de beleving en wensen van gebruikers van het park kunnen helpen om de renovatie vorm te geven.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie: www.mijnpark.environmentalgeography.nl

En natuurlijk de social media:

Facebook: fb.me/MijnRembrandtPark

Twitter: @MijnPark

Instagram: mijnrembrandtpark

Als u vragen, suggesties, kritiek of andere feedback hebt, hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groeten,

Bep Schrammeijer MSc

e.a.schrammeijer@vu.nl

Monday, June 18th, 2018 Algemeen, Bomenkap No Comments

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering: 14 juni 20.00 uur

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Datum: donderdag 14 juni 2018

Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur (lezen notulen en jaarverslag)
Plaats: Eigenwijks (Joop Beijerzaal) op adres Jan Tooropstraat 6 in Amsterdam

Op de vergadering bespreken we graag de gebruikelijke zaken die de vereniging betreffen, zoals bij voorbeeld het jaarverslag en het financiële overzicht van 2017 en voorts de actuele onderwerpen, zoals de ontwikkelingen rondom de stadsboerderij, broedvogels. Graag horen we uw mening.

Er is nog een goede reden om de ledenvergadering te bezoeken: we hebben Cor Hotting gevraagd deze avond een presentatie te houden over de ontwikkeling van de schooltuinen in Amsterdam en die in het Rembrandtpark in het bijzonder. Cor is een boeiende verteller, die al vele jaren in de organisatie van het schooltuinwerk stadsbreed werkzaam is.

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering, of vragen stellen, op info@rembrandtpark.org of telefonisch op nummer 020-6141492. Aanmelding is niet verplicht, maar we stellen uw aanmelding zeer op prijs. Overigens is de ledenvergadering alleen toegankelijk voor leden.

Graag tot ziens op 14 juni!

Agenda

 1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen ALV 2017 en bespreking algemeen jaarverslag 2017
 3. Financieel jaarverslag 2017, het verslag van de kascontrole commissie  en de samenstelling van de nieuwe kascontrole commissie, de begroting 2018
 4. Herverkiezing bestuurslid Vincent de Jong, en verkiezing kandidaat bestuursleden Eva de Rijk, Ineke Dijk en Gerard Molewijk. Zie bijlage onderaan deze uitnodiging waar deze drie kandidaten zich voorstellen.
 5. Actuele ontwikkelingen zoals de Stadsboerderij en bodem/boom onderzoeken.
 6. Presentatie Cor Hotting: de schooltuinen en hun ontwikkeling
 7. Rondvraag en sluiting

 

Met vriendelijke groeten,
het bestuur van Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark
P/a Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam
Telefoon: 06 – 020-6 14 14 92
E-mail: info@rembrandtpark.org

Gezien de kosten sturen we geen acceptgiro’s meer voor de contributie. Als u dat nog niet gedaan heeft, wordt u vriendelijk verzocht zelf een overschrijving te maken naar bankrek. NL24INGB0004842992. U kunt ook zelf uw bank een machtiging geven om jaarlijks de contributie van €5,00 of meer over te maken op onze bankrekening, dan heeft u er geen omkijken naar.

 

Op zaterdag 16 juni om 14.00 uur zal IVN natuurgids Gert Snoei een excursie door het park leiden en de belangstellenden het e.e.a. vertellen over dan bloeiende planten en hun bezoekers. De excursie zal starten bij de parkentree tussen de Zevende Montessorischool en het Ringparkgebouw. Aangezien het aantal deelnemers beperkt is, dient u zich voor deze excursie wel op te geven via info@rembrandtpark.org of telefonisch via 020-6 14 14 92.

 

Introductie Eva de Rijk:

Beste leden,

Mijn naam is Eva de Rijk, en ik ben omwonende van het Rembrandtpark. Ik ben betrokken bij groen en natuur in en rond de stad en wandel graag in ons mooie park. Ik weet aardig wat van bloemen en zangvogels, en ben vaak actief geweest bij het IVN met natuuronderhoud.

Ik ben gevraagd om het bestuur te versterken, en doe dat graag, al heb ik wisselend de tijd om echt een bijdrage te leveren. Ik signaleer wel eens afval naar de gemeente en ik ruim regelmatig zwerfafval op.

Wat mij betreft is het park een plek waar rust en natuur te vinden is, liefst zonder versterkte muziek en grote mensenmassa’s. Festivals zijn aan mij niet besteed en het beleid om steeds meer evenementen in het park te laten plaatsvinden, daar ben ik het niet mee eens.

Als ik bestuurslid word, zal ik me in de eerste plaats in gaan inlezen, en kijken en luisteren naar wat er allemaal speelt m.b.t het Rembrandtpark, om te zien hoe ik mij nuttig kan gaan maken.

Hartelijke groeten,

Eva.

 

Introductie Gerard Molewijk:

Omdat ik mij op verzoek van het VVR-bestuur beschikbaar heb gesteld voor een bestuursfunctie binnen de VVR, heb ik de vraag gekregen iets over mijzelf te vertellen, vooral in verband met het Rembrandtpark. In feite ben ik daar al circa 20 jaar mee bezig. In de periode 1998-2002 zat ik in een participatiegroep over de Lelylaan en toen was bebouwing van de zuidrand van het park een serieuze optie. Er circuleerden zelfs stedelijke brochures waarin het hele park als bouwgrond werd voorgesteld. We hebben daar krachtig tegen geprotesteerd.

Van 2002 tot 2010 zat ik voor SLT (Slotervaart Levendige Tuinstad) in de deelraad van Slotervaart. Iedereen herinnert zich nog wel dat er in die jaren sprake was van de aanleg van een overbodige afslag door de zuidkant van het park. Deze strijd is door de geweldige inzet van bewoners en met steun van SLT en meerdere fracties in de deelraad uiteindelijk gewonnen. Een zeldzaam voorbeeld van een overwinning van het groen op asfalt.

Van 2010 tot 2014 zat ik voor BNW81 (Bewonersbelangen Nieuw-West ’81) in de gefuseerde deelraad van Nieuw-West en van 2014 tot 2018 in de bestuurscommissie van Nieuw-West. Ook toen heb ik mij uitvoerig met het park beziggehouden, zoals het voorkomen dat de ‘bosrand’ langs de Jan Evertsenstraat wordt gekapt om daar een nieuwe en overbodige ingang te maken. Vlakbij zijn er immers al twee ingangen: in de Orteliuskade en de Staalmeesterslaan. Er is nu besloten om de ingang aan de Staalmeesterslaan te verfraaien en parkachtiger te maken.

Vanaf de verkiezingen op 21 maart is de binnengemeentelijke democratie feitelijk opgeheven (de ‘stadsdeelcommissie’ is niet veel meer dan een praatgroep) en zit ik niet meer in de politiek. Omdat het Rembrandtpark mij natuurlijk blijft interesseren, wil ik mij daar graag voor blijven inzetten. Om die reden stel ik mij op 14 juni verkiesbaar voor een functie binnen het bestuur. Uiteraard ben ik dan bereid om vragen van leden te beantwoorden.

Gerard Molewijk

 

Introductie Ineke Dijk:

Beste leden van de V.V.R.,

Door Teun van Dijk ben ik gevraagd om algemeen bestuurslid te worden van de V.V.R. Ik moest er wel even over nadenken, maar heb besloten dit te doen. Mijn naam is Ineke Dijk. Ik woon al sinds begin 1975 in de Staalmeesterslaan. Ik ben 85 jaar, maar nog heel actief.

Dat geldt zeker voor het Rembrandtpark. Vanaf het begin heb ik me ingezet in eerst contactgroepen, ben lid van de V.V.R. ook vanaf het begin en nu zit ik al vanaf het begin in de Netwerkgroep Rembrandtpark. Voor veel V.V.R. leden zal bekend zijn wat wij in al die jaren hebben moeten “vechten” voor het behoud van dit mooie park. Van snelweg tot aanvoerweg voor hotels, van bomenkap tegengaan tot bereiken dat we tegenwoordig goed worden geïnformeerd over de plannen. Eindelijk het gevoel krijgen dat we serieus genomen worden. Maar ook weten dat het nog steeds hard nodig is, dat je om dit gevoel te behouden, er “bij moet blijven”. En dat is wat de V.V.R. doet. Zolang het mogelijk is, wil ik daar als bestuurslid aan meewerken. Ik hoop dat jullie vertrouwen in mij hebben.

Helaas kan ik door familieomstandigheden 14 juni niet aanwezig zijn op de jaarvergadering.

Met vriendelijke groeten,

Ineke Dijk

Amsterdam, 30 mei 2018

Monday, May 28th, 2018 Algemeen No Comments

Zaterdag 24 maart 10-12 uur: Landelijke Opschoondag ook in het park

We gaan ervoor mensen. Op zaterdag 24 maart is het Landelijke Opschoondag en we zoeken mensen die mee willen doen met zwerfafval opruimen in het Rembrandtpark tussen 10 en 12 uur. We starten met een kop koffie bij De huiskamer van Rembrandt Orteliuskade 5

De gemeente doet mee en levert het materiaal (prikstokken en zakken e.d).
Er ligt heel veel troep die we nog net kunnen weghalen voordat alles groen wordt.
Ploggen (prikken terwijl je jogt), vegen, foto’s maken via Litterati, alles mag!
Fijn als je er bent!

Graag even aanmelden bij: rembrandtparkschoon@gmail.com

Thursday, March 15th, 2018 Algemeen No Comments

Vogelrondleiding door het Rembrandtpark: zondag 4 maart

Ook ik, mandarijneend, geniet van het Rembrandtpark. Kom maar kijken zondag.

De mandarijneend geniet van het Rembrandtpark. Kom maar kijken zondag 4 maart 2018!

Het Rembrandtpark herbergt een interessante vogelwereld. Dat is in het voorjaar veelal goed te horen, maar ook in deze winterperiode valt er veel van de vogels in het park te genieten. Er zijn dan ook vogelsoorten in het park te vinden uit het hoge noorden van Europa die bij ons de winter doorbrengen. Juist in de winterperiode zijn veel vogels vaak wat minder schuw, doordat ze maar kort de tijd hebben om tijdens de daglicht periode voedsel te zoeken. Nu de bomen hun blad verloren hebben, zijn de vogels ook beter zichtbaar.

Daarom leek het de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark een leuk idee om in deze winterperiode een rondwandeling door het park te houden met aandacht voor onze gevederde vrienden.

Datum: zondag 4 maart aanstaande. De rondwandeling start om 10.00 uur bij de kinderboerderij en zal verzorgd worden door Teun van Dijk.
Bij onafgebroken regen zal de rondleiding geen doorgang vinden.
Omdat het aantal deelnemers max. 20 personen is, wordt aanmelding op prijs gesteld. Aanmelden kan per e-mail op het adres tr.vandijk@planet.nl.

Sunday, February 18th, 2018 Algemeen No Comments

Gelukkig nieuwjaar!

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark wenst u een fijne jaarwisseling en een gelukkig 2018.

Rembrandtpark winter 2017

Sunday, December 31st, 2017 Algemeen No Comments

Milja legt haar bestuurstaak stil

Na heel lang wikken en wegen heeft Milja er toe moeten besluiten haar taken binnen het bestuur van de Vereniging Vrienden Rembrandtpark stil te moeten leggen.

Na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot ging Milja het behartigen van het park steeds meer als een ongewilde ballast ervaren in haar stappen om voor zichzelf een nieuwe levensweg uit te zetten.

Op het laatste Rembrandtparkfestival heeft portefeuillehouder Ronald Mauer bij zijn speech Milja nog in het zonnetje gezet, een attentie aangeboden en bedankt voor alles wat zij voor het park heeft gedaan in de achterliggende jaren.

De andere bestuursleden betreuren de beslissing van Milja, maar we hebben volledig begrip voor deze beslissing. Milja laat echter binnen het bestuur wel een flink gat vallen. Daarom willen we langs deze weg, ook namens Milja, een dringende oproep doen om het bestuur te komen versterken. We verwachten niet dat een aanmelder meteen de taken van Milja zal overnemen. Maar als we alles wat in en met het park speelt over meer schouders kunnen verdelen, zal dat voor het huidige bestuur al een hele verademing betekenen.

Dus aarzel niet, maar meld u aan. Denk niet een ander zal ’t wel doen, want dan zitten we straks met lege handen en daar wordt het park zeker niet beter van.

U kunt reageren naar info@rembrandtpark.org

Het bestuur van de VVR,
Teun van Dijk, Yvonne Klaassen en Vincent de Jong

Monday, October 23rd, 2017 Algemeen 3 Comments

Rembrandtparkfestival 2017

Op zondag 24 september 2017 zal voor de twaalfde keer op rij het jaarlijkse Rembrandtparkfestival worden gehouden. Tussen de kinderboerderij en ’t Landje is van alles te zien en te doen en ook voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

Rembrandtparkfestival

Van jong tot oud vindt er iets van zijn gading. Er zijn optredens met muziek, korte presentaties, er is een snuffelmarkt, kinderateliers en een springkussen, een feel good veld met yoga, massage, healing, boomgeestendialoog en horoscoop en nog veel meer.

Het programma start om 11.00 uur en loopt door tot 19.00 uur.

KOM, ZIE EN GENIET

RPF poster 2017 1kopie

Wednesday, September 20th, 2017 Algemeen No Comments

Herinnering algemene ledenvergadering 29/6

Datum algemene ledenvergadering: donderdag 29 juni 2017
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur (gelegenheid lezen notulen en jaarverslag)

Plaats: Eigenwijks (Joop Beijerzaal) op adres; Jan Tooropstraat 6 in Amsterdam

Het bijzondere van deze avond is dat we deze keer de ontwerpster van het park, Janneke Willemsen, te gast hebben. Zij zal een mooie presentatie over het ontstaan en ontwerp van het park verzorgen.

Overigens is de ledenvergadering alleen toegankelijk voor leden.

Graag tot ziens op 29 juni!

Agenda

 1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen
 2. Presentatie Janneke Willemsen ‘ontstaan van het Rembrandtpark’
 3. Goedkeuring notulen ALV 2016 en bespreking algemeen jaarverslag 2016
4.
 4. Financieel jaarverslag 2016, het verslag van de kascontrole commissie en de samenstelling van de nieuwe kascontrole commissie, de begroting 2017
 5. Herverkiezing bestuursleden Milja Abram en Yvonne Klaassen
 6. Actuele ontwikkelingen zoals de Stadsboerderij, beheerplan en festivals
 7. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groeten,
het bestuur van Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark
P/a Jan Tooropstraat 6,
1062 BM Amsterdam
Telefoon: 06 – 24 68 08 50
E-mail: info@rembrandtpark.org

*Gezien de kosten sturen we geen acceptgiro’s meer voor de contributie. Als u dat nog niet gedaan heeft, wordt u vriendelijk verzocht zelf een overschrijving te maken naar bankrek. NL24INGB0004842992 (contributie € 5,– per jaar; meer mag)

Parkexcursie bloemen en hun bezoekers, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Op zaterdag 1 juli 14.00 uur ingang Nachtwachtlaan, Montessorischool/Ringparkgebouw excursie bloemen en hun bezoekers. Aanmelding wegens begrensd aantal deelnemers noodzakelijk via tr.vandijk@planet.nl of tel.nr. 020 – 6 14 14 92

Monday, June 26th, 2017 Algemeen No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

August 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archief