Dramatische raadsvergadering over weg Rembrandtpark

Beste leden,

De weg door ons park is niet meer door de politiek in Slotervaart tegen tehouden. Door te dreigen met voltallig aftreden heeft het Dagelijks Bestuurwoensdag 13 juli voor elkaar gekregen dat de in juni aangenomen uitstel-motievan het CDA is teruggedraaid. Ook Stadig heeft achter de schermen drukuitgeoefend.

Hoewel de meerderheid van de raad de weg door het parkfeitelijk niet wil, en deze verkeerskundig gezien overbodig is, kan hij nu tochworden aangelegd.

Voor ons blijft de gang naar rechter over.

Hieronder een verslag.

Harde kritiek

Nog hoopvol gingen we afgelopen woensdag naar het raadsdebat, waar eenafgeladen tribune massaal zwaaide met de Rembrandtpark-leus "noway!" Die boodschap kwam luid en duidelijk over bij de politici.

Het eerste deel van de vergadering leek voor ons gunstig te verlopen.

Groen Links, D66 en Frits Hermans bleven hun "groene" standpunt de heleavond onwrikbaar trouw. Zij waren geweldig!

Maar CDA en, tot onze ontzetting, SLT (behalve Frans Beks), zagen weuiteindelijk omgaan.

Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch heeft heel zwaar zijn stempel gedrukt op devergadering. Net als op 8 juni, toen hij de raadsleden met veel vertoonwijsmaakte dat de uitstel-motie betekende dat hij de wet moest overtreden, omdathet contractbreuk naar projectontwikkelaar Proper Stok inhield. Dat bleek, naraadsvragen van Hans van der Straeten van D66, gewoon onzin te zijn.

Goettsch had hiermee echter wel een maand tijd afgedwongen om te kunnenonderhandelen met Proper Stok. Afgelopen woensdag kwam naar voren, dat hijhelemaal niet onderhandeld had! De raad kreeg alleen maar een schriftelijkereactie van Proper Stok, waarin deze een torenhoge compensatie vroeg als de weger niet kwam. Op die manier moest de raad besluiten of de kosten van hetniet-aanleggen van de weg acceptabel zouden zijn, terwijl ze geen idee haddenvan hoe hoog die kosten echt zouden worden.

Deze handelswijze kwamGoettsch op harde kritiek te staan, maar het hielp hem wel om de weg er door tekrijgen.

Volksverlakkerij

Verder zei Henk Goettsch weer dat de bouw op het Andreasterrein vertragingzou oplopen als de weg er niet kwam. Dit argument is overigens ook nooitonderbouwd.

Goettsch kreeg het vuur vooral aan de schenen gelegd toen hijmeldde dat het toekomstige viersterren-hotel op het Andreasterrein de weg in hetpark onmisbaar vindt omdat anders de gasten het hotel niet goed zouden kunnenvinden. Een bespottelijk argument, vonden diverse raadsleden.

Net als hetverhaal dat met de weg in het park de Andreaswoningen duurder kunnen wordenverkocht omdat dan de (veel hogere) grondprijzen van Oud-Zuid kunnen wordengevraagd. Normale hersenen krijgen een infarct van zo’n redenering. Die werddoor CDA-fractievoorzitter Ronald Rademaker dan ook de grond in geboord als’volksverlakkerij’.

Spoedmotie

Als klap op de vuurpijl dreigde Goettsch tenslotte met aftreden van hetvolledige Dagelijks Bestuur, als hem opgedragen zou worden de motie tot uitstelvan de weg uit te voeren. Hij brak daarmee zijn woord, want eerder hadhij gezegd zich neutraal te zullen op stellen en het besluit van de deelraad tezullen aanvaarden. Ook naar ons toe had hij dit uitdrukkelijk beloofd.

Op de achtergrond blies ook ook Wethouder Stadig van Amsterdam zijn partijtjemee. Hij was kort tevoren persoonlijk op het stadsdeelkantoor komen vertellendat hij een evt. beslissing tegen de weg zou terugdraaien. Daarbij dacht hijzeker niet aan de mogelijkheid dat de gemeenteraad een eigen wil had. Op veeldeelraadsleden maakte dit echter indruk.

D66 diende woensdag nog snel een spoedmotie in om de onderhandelingen metProper Stok over te doen. Maar de raadsmeerderheid was toen al weg: decoalitiepartijen CDA en vervolgens SLT hadden de moed verloren en bogen hethoofd.

De SLT heeft wel op de valreep nog een schadebeperking weten tebereiken. Op hun voorstel wordt het (krankzinnige) plan teruggedraaid om nogmeer bomen te kappen zodat de auto’s van de Lelylaan mooi uitzicht krijgen inhet park. Ook moet het park straks middels nieuwe bomen worden afgeschermd vande nieuwe verkeersweg.

Boos, maar op wie?

Dit zijn natuurlijk maar doekjes voor het bloeden. Wij waren na afloop netals alle parkvrienden in de zaal boos en verbijsterd.

Met name op deSLT waren we in eerste instantie heel boos. We begrepen het niet, zij zijnimmers de Groene Partij, en vooral door hun steun zijn we zover gekomen.

Nu wij meer weten over de achtergrond en de enorme druk die is uitgeoefend omde weg door te zetten, vinden wij het nog veel geweldiger dat D66, Groen-Links,Frits Hermans en het SLT-raadslid Frans Beks stand hebben gehouden. We zijn zedaar heel dankbaar voor.

Maar we zien ook waarom de CDA en SLT onder de druk bezweken zijn. Iedereenmoet hier zijn eigen oordeel over vormen.

Feit is dat de beidefractievoorzitters Ronald Rademaker en Gerard Molewijk met hart en ziel tegen deweg zijn. Ze hebben erg veel energie gestoken in het tegenhouden daarvan. Weweten dat ze er letterlijk slapeloze nachten van hebben gehad.

Zijwisten woensdag aan het begin al dat de uitstel-motie, wat zij ook deden, nooitzou worden uitgevoerd. Als zij hadden doorgezet, had het stadsdeel eerst zonderbestuur gezeten, en had het nieuwe bestuur vervolgens het besluit waarschijnlijkook niet uitgevoerd. En anders was er een grote kans dat Stadig het hadteruggedraaid.

Wij betreuren natuurlijk dat CDA en SLT uiteindelijk niet tegen de weg hebbengestemd. Maar wij vinden hen uiteindelijk niet de schuldigen.

Wie datzijn, is nu wel duidelijk.

Tot slot: hoe nu verder?

We hebben nog juridische mogelijkheden om ons tegen de komst van de weg teverzetten. Maar dat is niet de enige manier.

We willen nog even goednadenken wat nu de beste strategie is om het park te beschermen tegen verderebeschadiging.

We geven het in geen geval op!

Want een autoweg in ons park, na alles wat nu is gebeurd en aan het licht is gekomen? Tegen de zin van zoveel bewoners? Een weg die jarenlang uit de openbaarheid is gehouden, die nu ondanks manipulatiepogingen overbodig blijkt, en die dan door pure machtspolitiek met terugwerkende kracht een voldongen feit wordt?

No way!!

Tuesday, July 19th, 2005 Verkeersweg

No comments yet.

Leave a comment

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archief