Honden uitlaten in het Rembrandtpark (vervolg)

Recent is gebleken dat er op dit moment geen enkel hondenbeleid van kracht in ons park. Op 19 maart jl. is het stadsdeelbeleid voor honden namelijk van rechtswege vervallen, en het nieuwe beleid dat de centrale stad in overleg met het stadsdeel moet opstellen is nog niet af. Wanneer wel? Dat is nog niet bekend. Zacht uitgedrukt, vinden we dit alles geen topprestatie van de gemeente…

5438637486_ecfaac181a_b

In de praktijk komt het er op neer dat de afdeling Handhaving in het Rembrandtpark hondenbezitters niet zal bekeuren. Zonder beleid kan er immers niet gehandhaafd worden. Hoe dit in andere parken zal gaan, weten we overigens niet. Het is natuurlijk wel zo prettig als iedereen, mensen met en mensen zonder honden, ook deze lente weer lekker van het park kan genieten. Het lijkt ons logisch dat men gewoon rekening met elkaar blijft houden. We zijn al jaren gewend dat op 1 april het zomerbeleid voor honden ingaat (te vinden op de entreeborden). Misschien een idee om dat nu vrijwillig als leidraad te nemen?

Wij zullen ons in ieder geval inzetten om een goed nieuw hondenbeleid voor het park te krijgen, op basis van het beleid dat nu helaas net is afgeschaft.

Wordt vervolgd, we houden u op de hoogte.

Thursday, March 31st, 2016 Algemeen 1 Comment

Verbodsborden voor honden in het Rembrandtpark

We hebben veel vragen gekregen van mensen die onaangenaam verrast zijn door de borden ‘Verboden voor honden van 1 april tot 1 oktober’ die sinds het najaar 2015 op diverse plaatsen in ons park staan.

274f59d5

Maandenlang hebben we intensief, maar helaas tevergeefs, geprobeerd het stadsdeel (Nieuw-West) ertoe te bewegen om die borden te vervangen door bordjes met de tekst ‘honden aangelijnd op het pad, met opruimplicht’. De ambtenaren houden star vast aan het sinds 2004 geldende beleid waarin staat dat het zogenaamde wisselgebied van 1 april tot 1 oktober verboden is voor honden.

We begrijpen dat beleid in de regel wordt uitgevoerd. Wat we niet begrijpen, is dat nu ineens geen rekening wordt gehouden met de gegroeide praktijk sinds 2004, het jaar dat het geldende beleid is ingevoerd. Mensen met honden steken sindsdien immers door naar het gebied waar ze ook ’s zomers welkom zijn. Deze praktijk werkt goed, voorkomt hinderlijk omlopen en levert geen overlast op. Even de enkeling daargelaten die zich nergens iets van aantrekt. Dat hou je nu eenmaal altijd, maar doorgaans houden alle parkbezoekers gewoon rekening met elkaar zodat iedereen er lekker kan genieten.

U kunt stadsdeel Nieuw-West duidelijk maken wat u ervan vindt door te mailen naar info@nieuwwest.amsterdam.nl of door te bellen met nummer 14020.
 Wij plaatsen uw reactie graag als ‘comment’ bij dit bericht op deze website. Klik op ‘comments’ onder dit bericht om uw commentaar door te geven.

Tenslotte kunt u op de entreeborden van het park bekijken waar het wisselgebied zich bevindt. We kunnen u ook een kaartje mailen als u dit wilt, en het hondenbeleid, maar de entreeborden in het park zijn duidelijker.

In ieder geval wensen we iedereen veel lentegenot in het park!

Thursday, March 17th, 2016 Algemeen 6 Comments

Landelijke schoonmaakdag

3375050435_61fd92271e_b

Op zaterdag 19 maart wordt de landelijke schoonmaakdag gehouden en zullen veel vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om de leefomgeving schoon te maken en zwerfvuil te verwijderen. Ook in het Rembrandtpark is al een paar jaar een enthousiaste groep parkbezoekers op de zaterdagen actief met het verwijderen van zwerfvuil, maar extra handen zijn altijd welkom.

Wellicht is de landelijke dag een mooi moment om die groep een extra steuntje in de rug te bieden en eens kennis te maken. Ze beginnen om 10.30 uur bij de kinderboerderij waar ook al het benodigde materiaal, zoals afvalzakken en vuilgrijpers, in ontvangst kan worden genomen. Krijgt u de smaak tijdens die dag te pakken en schenkt een schoner park u een voldaan gevoel, dan kunt u de groep op dezelfde tijd en op dezelfde startlocatie ook op andere weken daar treffen. U zit beslist niet vast aan een wekelijkse verplichting, u kunt ook in een los verband zo nu en dan een zaterdag aansluiten. Alle beetjes helpen, dus ook maar heel af en toe meedraaien wordt zeer gewaardeerd.

Tuesday, March 1st, 2016 Algemeen No Comments

Vogelrondleiding zondag 28 februari

18648791186_aed0e5b680_b

De deelnemers aan de vogelrondleiding vielen letterlijk met hun neus in de boter. Het weer werkte geweldig mee, want het werd een zonovergoten dag. Jammer genoeg moest één van degenen die zich had opgegeven met griep tussen de dekens thuisblijven.

Juist de dag voor de rondleiding was door een lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam tegen de gevel van het Ringparkgebouw een paartje slechtvalken ontdekt. Die vogels broeden nu jaarlijks met 4 paar in Amsterdam. Voor de excursie begon, waren beide slechtvalken weer aanwezig, maar toen de deelnemers vanuit de kinderboerderij op die plek arriveerden, was er geen valk te bekennen. Wel verscheen al gauw een buizerd vrolijk ronddraaiend in het luchtruim, wat natuurlijk ook een geweldig gezicht was. Toen bleek dat de valken kennelijk hun eetlust probeerden te stillen. Er kwam er één boven de aansluiting Cornelis Lelylaan / A10 in zicht, waar hij vervolgens steeds rondjes bleef draaien en uiteindelijk op de punt van het Atriumgebouw aan de parkzijde neerstreek, zodat we hem prachtig zijn veren poetsend in de zon konden gadeslaan.

In totaal hebben we precies 30 vogelsoorten waargenomen, waarvan één paartje futen al op eieren bleek te zitten.

 • Fuut
 • Aalscholver
 • Blauwe reiger
 • Nijlgans
 • Wilde eend
 • Kuifeend
 • Buizerd
 • Slechtvalk
 • Meerkoet
 • Waterhoen
 • Zilvermeeuw
 • Stormmeeuw
 • Kokmeeuw
 • Houtduif
 • Grote bonte specht
 • Halsbandparkiet
 • Winterkoning
 • Heggenmus
 • Roodborst
 • Koolmees
 • Pimpelmees
 • Staartmees
 • Merel
 • Zanglijster
 • Boomkruiper
 • Zwarte kraai
 • Ekster
 • Vlaamse gaai
 • Vink
 • Sijs
Sunday, February 28th, 2016 Natuur in het park 3 Comments

Vogelrondleiding door het Rembrandtpark

teun

Het Rembrandtpark herbergt een interessante vogelwereld. Dat is in het voorjaar veelal goed te horen, maar ook in deze winterperiode valt er veel van de vogels in het park te genieten. Er zijn dan ook vogelsoorten in het park te vinden uit het hoge noorden van Europa die bij ons de winter doorbrengen. Juist in de winterperiode zijn veel vogels vaak wat minder schuw, doordat ze maar kort de tijd hebben om tijdens de daglicht periode voedsel te zoeken. Nu de bomen hun blad verloren hebben, zijn de vogels ook beter zichtbaar.

Daarom leek het de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark een leuk idee om in deze winterperiode een rondwandeling door het park te houden met aandacht voor onze gevederde vrienden.

Datum: zondag 28 februari aanstaande. De rondwandeling start om 10.00 uur bij de kinderboerderij en zal verzorgd worden door Teun van Dijk. Bij onafgebroken regen zal de rondleiding geen doorgang vinden. Omdat het aantal deelnemers max. 20 personen is, wordt aanmelding op prijs gesteld. Aanmelden kan per e-mail op het adres tr.vandijk@planet.nl.

Thursday, February 18th, 2016 Natuur in het park No Comments

Actie tegen muziekoverlast festivals

88296319_3fb6cc5e33_b

Veel parkbezoekers zijn niet blij met de ontwikkelingen rond evenementen in parken en dan met name de dance-evenementen. Naast alle schade die er door in parken aangericht wordt, is er ook sprake van geluidsoverlast tot in de verre omgeving. Mensen ontvluchten hun woonplek als er in de nabijheid zo’n festival plaatsvindt. Als je buren je confronteren met zo’n onwenselijke overlast kun je nog bij de politie aankloppen, maar dat heeft bij dergelijke festiviteiten in een park niet het gewenste effect. Er ligt nu een kans om je zorgen hieromtrent kenbaar te maken.

Er is een zogenaamd volksinitiatief gestart in Amsterdam om de geluidsnormen voor bastonen mogelijk aan te passen aan de huidige praktijk. De bestaande normen dateren nog uit de tijd van voor de housemuziek. Om dit op de agenda te krijgen van de gemeenteraad zijn meer dan 1200 ondertekende reacties nodig.

Op weg naar Basbewust Beleid.

Het gemeentelijke advies met betrekking tot basregulering bij openlucht-evenementen luidt als volgt: “Proefondervindelijk is vastgesteld dat geluidsnormen in dB(C) nodig zijn die afhankelijk van de muzieksoort 10 tot maximaal 15 dB hoger liggen dan de overeenkomstige geluidsnormen in dB(A).“ Meer regulering voor de beperking van basgeluid bestaat er niet, en er is geen wetenschappelijk onderzoek dat deze beleidsregel staaft.

Hier is een vicieuze cirkel ontstaan. Wegens het uitblijven van gegronde klachten wordt de proefondervindelijke vaststelling van de basregulatienorm aangenomen voor waarheid, voor onderbouwd beleid. Tegelijkertijd worden alle klachten ongegrond verklaart omdat festivals ongeveer binnen bestaande normen blijven. Dit is een situatie die zichzelf jaren in stand kan houden en die inmiddels door de werkelijkheid is ingehaald.

Inmiddels is wel duidelijk dat de evenementen meer van de omwonenden vraagt dan ‘het accepteren van enige reuring in de stad’. De overlast is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet. De gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatst.

Lager Toontje verzoekt u het volksinitiatief te tekenen. Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen tekenen, vandaar de noodzaak om adres en een emailadres achter te laten. Een gedetailleerde onderbouwing staat op lagertoontje.nl.

Onderteken de Petitie!

Denise Eijkelenboom en Peter Welp

Wednesday, February 17th, 2016 Algemeen 4 Comments

Gelukkig nieuwjaar!

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark wenst u een vruchtbaar 2016 vol vriendschap en vreugde.

VVRnieuwjaarswens

Friday, January 1st, 2016 Algemeen No Comments

Zondag 4 oktober: voor de TIENDE keer organiseert de buurt het Rembrandtparkfestival!

Branko opent weer met zijn uit de Balkan afkomstig accordeonklanken die je regelrecht in je ziel raken Kom en laat je even onderdompelen in de magie en mystieke wereld van het Illuseum. Ontspan tijdens een workshop Chi Kung van Cosima Scheuten. Geniet van Lara & Voice Kids Frends. Drink een super verse sap geperst door de vluchtelingen van de We are Here groep. Weleens een 7 meter hoog Amsterdammertje geheel verpakt in
regenboogkleuren van Vincent van der Kaap gezien? Check dan de Pink West en Nieuw West plek. De stadsdeelvoorzitters van West en Nieuw-West zijn ook van de partij en verrichten rond twee uur de officiële opening van het Rembrandtparkfestival. Frank Sinatra en zijn altijd hongerige haai schijnen ook te komen. Vintage scoren?
Rollebollen in de hooibaal? Bollywood demonstratie en workshop meemaken? Hotdog kopen en de “Hotdogs” uit het asiel ondersteunen.Een toeristische rondvaartboottocht door de Amsterdamse grachten meemaken in het park? Kroatisch wijntje proeven? Heb je een hartenwens? Vindt de wensboom en vraag het onze SUPERLIEVE fee. Olympia circus
sluit het Rembrandtparkfestival af met virtuoze, duizelingwekkende en edgy acrobatiek die je het park uitblaast!

Kortom; kom proeven, voelen, zien, wroeten en meedoen. Laat je verbazen, verwonderen en overdonderen door je buren uit Amsterdam West en Nieuw West.

En wil je zelf ook wat doen of verkopen, heb je wat te melden? Mail rembrandtparkfestival@groengras.org of kom naar onze productie/EHBO-tent en vertel het ons!

5068239196_5c3b9d1004_b

Achtergrond van het festival
Het is alweer de tiende editie van het gratis Rembrandtparkfestival, waar vermaak is voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en achtergronden. Er is voor ieder wat wils: van pony rijden voor de kleintjes tot muziek- en dansoptredens en spannende theatervoorstellingen. Wie gewoon zin heeft om te ontspannen kan ook lekker een kleedje uitrollen op het gras en van een afstand genieten van het spektakel tussen kinderboerderij De Uylenburg en bouwspeelplaats ‘t Landje.

Stadsdelen Nieuw-West, West, woningcorporatie Eigen Haard en de Meervaart hebben niet alleen geld maar ook hun expertise beschikbaar gesteld voor de uitgebreide programmering en kraampjes. Vanwege de grondige renovatie van het voetbalveld, is het festival dit jaar een route die parallel aan de Ortelliuskade loopt van de kinderboerderij De Uylenburgh tot Bouwspeelplaats \222t Landje. Bewoners bemannen en
organiseren het festival samen met GroenGras en Eigenwijks.

Volg het festival ook via facebook.com/Rembrandtparkfestival

Monday, September 28th, 2015 Algemeen No Comments

Buurtcamping Rembrandtpark

Komend weekend, 24 t/m 26 juli, kunnen buurtbewoners kamperen in het Rembrandtpark. Heeft u er al zin in? Reserveer dan snel een plekje. U bent ook welkom om er gewoon een kijkje te nemen of iets gezelligs te organiseren.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor alle informatie.

slide6

Monday, July 20th, 2015 Algemeen No Comments

ALV, 24 uurs horeca en greppelverbetering

11210394_1014515755233030_1944037893684417473_n

Algemene ledenvergadering VVR

Graag herinneren we u aan onze ledenvergadering op donderdagavond 25 juni aanstaande. Het is prettig als u zich hiervoor aanmeldt, maar ook zonder aanmelding vooraf zijn onze leden van harte welkom! De uitnodiging en de agenda kunt u nalezen in het bericht d.d. 11 juni jl. op deze website.

24 uurs horeca vlakbij het park? Informatieavond op maandag 29 juni aanstaande

Pal aan de overkant van de Jan Evertsenstraat tegenover het Ramada Hotel staat het schoolgebouw van het voormalige Iederslands college (ROC) leeg. Stadsdeel West wil dit gebouw een tijdelijke invulling geven.

Naast andere organisaties heeft Club Trouw zich als gegadigde gemeld. De Club wil er een 24 uurs horecavergunning voor aanvragen. Dit heeft stadsdeel West ons telefonisch bevestigd. Wij zijn bepaald niet gerust op de gevolgen die dit voor het park en de omwonenden kan krijgen.

Stadsdeel West organiseert maandag een informatieavond, en wil daar peilen wat de buurt ervan vindt. De bewonersbrief met de uitnodiging van het stadsdeel, die overigens geen gewag maakt van de 24 uurs horeca, kunt u hier lezen (pdf).

Gaat u ook naar de bijeenkomst?

Wat: informatieavond over de herontwikkeling van het schoolgebouw
Wanneer: maandag 29 juni 2015, van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Reade (voorheen Jan van Breemen Instituut) op adres Dr. Jan van Breemenstraat 2 (in het auditorium)

Verbetering van greppels in het park

De greppels voor waterafvoer langs een deel van het grote fietspad in Rembrandtpark Zuid zijn aardig verstopt geraakt. Deze week gaat stadsdeel Nieuw-West er een drainagesysteem in de vorm van een grindbed in aanbrengen. Daarna worden de greppels gedicht. Het werk zal ongeveer twee weken duren. Fietsers zullen er wel wat overlast van ondervinden, maar kunnen er wel langsrijden. Het fietspad wordt niet afgesloten.

Tuesday, June 23rd, 2015 Algemeen 1 Comment

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

July 2017
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archief